KOSGEB, KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI ÇAĞRI İLANINI YAYINLADI

 

 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ Teknoyatırım - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında proje başvurularının kabulüne 18.01.2019 tarihinde yaptığı duyuru ile ​başladı. Destek programında güncellemeler yapılarak duyurulan destek çağrısı ile Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini amaçlayan yatırımları desteklemek koşulu ile ihracatı artırmak ve ülke ekonomisine katma değer sağlamak için yapılacak yatırımlar desteklenecektir.

 

ÇAĞRI TAKVİMİ

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

18 Ocak 2019

Yıl boyunca sürekli açık

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

 

   * KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve aktif durumda olan, Gerçek ve Tüzel Kişi statüsündeki işletmeler yatırım projelerini sunarak başvurabilecektir.

   * Başvuruda bulunacak işletmenin, program başvurusundan en az 1 yıl önce kurulmuş olması şartı aranmaktadır.

Bu programa;

   * En çok 5 yıl önce alınmış Ar-Ge projesini tamamlandığını gösterir aşağıdaki belgelerden birine sahip olan,

   * KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,

   * Patent belgesi ile koruma altına alınan,

   * Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,

   * Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,

ve prototip çalışmasını tamamlamış ürün sahibi işletmeler veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler başvuru yapabilir.

 

ÇAĞRI KONUSU / AMACI

Bu programın amacı, Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini amaçlayan yatırımları desteklemek suretiyle ihracatı artırmak ve ülke ekonomisine katma değer sağlamak için yapılacak yatırımların desteklenmesidir.

 

ÇAĞRI BÜTÇESİ VE DESTEK ORANI

 

Orta Yüksek Ve Yüksek Teknoloji Alanlarında Üretime Dayalı Projeler

BÜTÇE ÜST LİMİTİ

DESTEK ORANI(Hibe)

DESTEK ORANI(Geri Ödemeli/Kredi)

Makine-teçhizat desteği

5.000.000 (Beş milyon) TL

% 60

 

% 40

Üretim hattı tasarım giderleri desteği

 

Yazılım giderleri desteği

 

Personel gideri desteği

 

Eğitim ve danışmanlık desteği

 

Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği

 

Düşük Teknoloji, Orta-Düşük Teknoloji Alanlarından Yer Alan Ürünler İçin

BÜTÇE ÜST LİMİTİ

DESTEK ORANI(Hibe)

DESTEK ORANI(Geri Ödemeli/Kredi)

Makine-teçhizat desteği

500.000 (Beşyüz Bin) TL

 

% 60

% 40

Üretim hattı tasarım giderleri desteği

 

Yazılım giderleri desteği

 

Personel gideri desteği

 

Eğitim ve danışmanlık desteği

 

Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği

 

 

NOT:

1. Makine teçhizat alımı kapsamında Yerli Malı Belgesi alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına  %15 ilave edilir ve kalan destek oranı kadar geri ödemeli destek verilir.

 

ÖZEL ŞARTLAR

1. İşletmelerin Programdan yararlanmak için ilgili KOSGEB Birimine yatırım projesi başvurusu yapmaları ve KOSGEB Veri tabanına kayıtlı olmaları esastır.

 

DESTEK KALEMLERİ

Bakanlık tarafından desteklenecek maliyet kalemleri aşağıdaki gibidir:

 

     * Makine-teçhizat desteği

     * Üretim hattı tasarım giderleri desteği

     * Yazılım giderleri desteği

     * Personel gideri desteği

     * Eğitim ve danışmanlık desteği

     * Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği

 

DESTEK SÜRESİ

     * KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programında, yatırım proje süresi en fazla 36 (otuzaltı) aydır. Kurul kararı ile 6 (altı) aya kadar ek süre verilebilir.

     * İşletme giderleri desteği, yatırım projesinin başarı ile tamamlanmasından itibaren 1 (bir) yıl süre ile verilir.

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

 

 

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

 

ASM GRUP DANIŞMANLIK

Eğt. Müh. Mim. Yaz. Enj. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Öveçler 4. Cadde 1325. Sokak No: 4/6 Aşağı Öveçler / ÇANKAYA / ANKARA

Tel: +90 312 232 40 63 (Pbx)

       +90 506 288 68 45

       +90 505 822 68 31

       +90 552 274 08 17

Fax: +90 312 232 40 64