HAMLE-YATIRIM TEŞVİK DESTEKLERİ

Program, Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması amacı doğrultusunda, Bakanlık ve bağlı/ilgili kuruluşları tarafından sağlanan destek ve teşviklerin orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir programdır. Programda, Türkiye için kritik öneme sahip ve gelecek potansiyeli yüksek ürünlerin ülke içindeki üretim kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda, Bakanlık tarafından ithalat bağımlılığının azaltılması, rekabet yoğunlaşması, yurt içi üretim yetkinlikleri, küresel talebin gelişim trendi, gelecek potansiyeli gibi çeşitli kriterler göz önünde bulundurularak belirlenen Öncelikli Ürün Listesine yönelik olarak Bakanlık tarafından sağlanan yatırım teşvikleri ile KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından sağlanan proje desteklerinin tek pencere mekanizması ile bir arada ve/veya münhasıran sunulması öngörülmektedir.

 

Kimler Yararlanabilir?

Ar-Ge ve/veya yatırım harcaması toplamı 10 milyon TL’yi aşan proje bütçesi öngören her ölçekten Özel Sektör Kuruluşları, çağrı dönemlerinde başvurabilmektedir.

 

Destek türleri

Bu Program kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırım projeleri için, Ar-Ge destekleri ve/veya üretime yönelik yatırım destekleri tek pencere uygulaması çerçevesinde tanımlanır. Bu Program kapsamında desteklenmesine karar verilen projeler;

 

*TÜBİTAK destek programı kapsamında TÜBİTAK tarafından,

*KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında KOSGEB tarafından,

*2012/3305 sayılı Karar veya 2016/9495sayılı Karar hükümleri çerçevesinde Bakanlık tarafından sağlanan desteklerden yararlandırılabilir.

 

 

 

Etiketler :