AB DESTEKLERİ

Program Adı: 1709– EUREKA-EUROSTARS

Kimler Başvurabilir?:

Çağrı kapsamında, en az bir Türk ve Eurostars üye ülkesinden bir ortağın katılımıyla, pazara yönelik, yenilikçi ürün, süreç ve hizmet geliştirilmesi amacı taşıyan uluslararası Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Sermaye şirketleri önderliğinde yükseköğretim kurumları, kamu araştırma merkez ve enstitüleri, eğitim ve araştırma hastaneleri, 6550 sayılı kanun kapsamındaki araştırma altyapılarının da ortak olarak yer alabilecektir.

Programın Konusu: 2021-2027 yılları arasında yürütülecek Eurostars-3 kapsamında, yenilikçi KOBİ'lerin Ar-Ge, yenilik kapasitelerini ve üretkenliklerini artırmalarına destek verilerek, onların küresel değer zincirlerine ve yeni pazarlara erişmelerine yardımcı olmaları amaçlanmaktadır

Destek Limiti ve Oranı: Bütçe 2,5 Milyon € olup, destek oranı KOBİ’ler için %75’tir.

Başvuru Dönemi:

Ulusal Çağrının açılış tarihi: 21 Ocak 2022

Kuruluş bazlı ön kayıt son tarihi: 04 Nisan 2022, saat: 17:00

Ön Proje Başvuruları için son tarih: 11 Nisan 2022

Uluslararası kabul edilen projelerin ikinci aşama başvurularının alınması: 29 Temmuz 2022

Çağrı kapanış tarihi: 23 Aralık 2022

 

Program Adı: UFUK AVRUPA

Avrupa Birliği 9. Çerçeve Programı olan Ufuk Avrupa ile 2021-2027 yılları arasında 95,5 milyar Avro'luk bütçeyle bilim ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Ufuk Avrupa bileşenleri altında yer alan küme, alan ve misyonlarda 2021 yılı çağrıları 24 Haziran 2021 tarihi itibariyle açılmıştır. Çağrı duyurularına Avrupa Komisyonunun Fonlama ve İhale Portalı üzerinden çağrı sayfasındaki arama motoru ve ilgili filtreler kullanılarak erişilebilir.

Ufuk Avrupa Nedir?

Ufuk Avrupa Programın amaçları;

  1. Avrupa Birliği’ni bilimsel ve teknolojik yönden güçlendirmek,
  2. Avrupa’nın yenilik kapasitesini, rekabetçiliğini ve istihdamını yükseltmek, toplum önceliklerini karşılamak,
  3. Avrupa’nın sosyoekonomik model ve değerlerini sürdürmektir.

Ufuk Avrupa Programının yapısı Ufuk2020 Programının yapısına benzer şekilde 4 bileşen altında toplanmaktadır. Bu 4 bileşen;

  • Bilimsel Mükemmeliyet,
  • Küresel Sorunlar ve Endüstriyel Rekabet,
  • Yenilikçi Avrupa
  • Katılımın Yaygınlaştırılması ve ERA'nın Güçlendirilmesi

olarak belirlenmiştir. Alt programların birbiri ve diğer Birlik Programları ile uyumlu ve bütünleyici olması planlanmıştır. Açık bilim ve açık yenilik kavramları Programın bütünü için uygulanacaktır.