TÜBİTAK DESTEKLERİ

 

 

TÜBİTAK DESTEK PROJELERİ

 

TÜBİTAK(Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu), özel işletmelerin Ar-Ge(Araştırma-Geliştirme) çalışmalarına karşılıksız para desteği sunmaktadır. Ar-Ge kapsamına şu çalışmalar girmektedir: Yeni bir ürün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi. Bu kapsama giren bir proje fikrini (yeni bir ürün üretilmesi veya bir ürünün üretim aşamalarıyla ilgili getirilen bir yenilik) bütçesiyle birlikte projelendirmesi durumunda para desteği sağlanmaktadır. 

 

ASM Danışmanlık olarak bu konuda sunduğumuz hizmetler özet olarak; şirketler tarafından yapılmak istenen projelerin değerlendirilerek destek alabilecek olan fikirlerin projelendirilmesi, başvurusu, başvuru sürecinin takibi, projenin kabul olması durumunda uygulama safhasındaki dönemsel uygulama raporlarının yazımı, TÜBİTAK ile irtibatın sürdürülmesi ve koordinasyon faaliyetleri şeklindedir.

 

1501-SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Bütçe Limiti ve Destek Oranı: Proje bütçesinde herhangi bir limit yoktur. Destek oranı %75, Destek Süresi 36 Aydır.

Kimler Başvurabilir:250 kişiden az yıllık çalışanı olan, yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 125 milyon TL’den az olan bütün işletmeler(KOBİ) başvurabilir. Yeni kurulan ve ilk yıl hesapları henüz onaylanmamış işletmelerde sadece çalışan sayısı dikkate alınır.

Desteklenen Kalemler Nelerdir: Ar-Ge Kapsamında olmak üzere personel, seyahat, malzeme, yazılım, makine teçhizat, danışmanlık/ hizmet alımı ve test giderleri destek kapsamındadır.

 

1507 - KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEKLEME PROGRAMI

Bütçe Limiti ve Destek Oranı: 600.000 TL’ye kadar bütçeli projeler için başvuru yapabilmekte olup, destek oranı %75 tir. Proje süresi 18 aydır.

Kimler Başvurabilir: 250 kişiden az yıllık çalışanı olan, yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 125 milyon TL’den az olan bütün işletmeler(KOBİ) başvurabilir.

Desteklenen Kalemler Nelerdir: Ar-Ge Kapsamında olmak üzere personel, seyahat, malzeme, yazılım, makine teçhizat, danışmanlık/ hizmet alımı ve test giderleri destek kapsamındadır.

 

1512 - TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ PROGRAMI

Bütçe Limiti ve Destek Oranı: Proje bütçesi üst limiti 200.000 TL’dir. Destek oranı %100’dür.

Kimler Başvuru Yapabilir: Programa ön başvuru tarihi itibariyle örgün öğrenim veren üniversitelerin;

*Herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci,

*Yüksek lisans veya doktora öğrencisi,

*Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini en çok 10 yıl önce almış kişi,

 

1511 - TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE YENİLİK 

Bütçe Limiti ve Destek Oranı: Çağrı duyurusunda belirtilmedikçe sınır yoktur.

Destekleme dönemi ve destek süresi: Program kapsamında desteklenen projeler, dönem tanımı içerisinde gerçekleşen faaliyetleri teknik ve mali yönden izlenir, değerlendirilir ve dönemsel olarak destek oranı uygulanarak geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenir.

Kimler Başvuru Yapabilir: Öncelikli alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Uygulama esaslarında belirtilen şartları sağlayan, firma düzeyinde katma değer oluşturan Türkiye‘de yerleşik tüm sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir.

 

1505 – ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

Bütçe Limiti ve Destek Oranı: Proje bütçesinin üst limiti 1.000.000.-TL ( bir milyon) dir. KOBİ olması durumunda destek kapsamına alınan proje bütçesinin %75'i TÜBİTAK, kalanın %25'i müşteri kuruluş tarafından karşılanır. Büyük ölçekli olması durumunda destek kapsamına alınan proje bütçesinin %60'ı TÜBİTAK, kalanı müşteri kuruluş tarafından karşılanır.

Kimler Başvuru Yapabilir: Sermaye şirketleri ve Üniversite/eğitim ve araştırma /kamu araştırma merkez ve enstitüleri ortaklığında proje başvurusunda bulunulur.

 

 

 

 

 

 

 

ASM GRUP DANIŞMANLIK

 

Adres: Öveçler 4.Cadde 1325.Sokak No:4/6    

Aşağı Öveçler / ÇANKAYA / ANKARA

Telefon: +90 312 232 40 63(Pbx) 

                +90 506 288 68 45

                +90 505 822 68 31

                +90 552 274 08 17

Etiketler :