İHRACAT DESTEKLERİ

 

Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması Ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı

 

Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan karar ve genelge ile Türkiye’de yerleşik ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmalar için “İhracata Hazırlık ve Kurumsal Kapasite Oluşturma”, “Yurt Dışına Yönelik Pazarlama ve Pazarda Tutundurma” ve “E Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı” konularında hibe desteği verilecektir. Bu kapsamda “İhracata Hazırlık” ve “Pazarda Tutundurma” desteklerinden tüm bilişim sektörü firmaları destekten yararlanabilecekken, E Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı kapsamında yer alan desteklerden sadece bu programa girmeye hak kazanan bilişim şirketleri yararlanabilecektir. Buna göre aşağıda yer alan başlıklar üzerine destek başvurusunda bulunulabilir;

 

1. İhracata Hazırlık ve Kurumsal Kapasite Oluşturma Aşaması Destekleri kapsamında;

* Tekno-Hızlandırıcı İhracat Projelerinin desteklenmesi,

* Yurt dışı ürün/hizmet/marka/patent/fikri mülkiyet hakkı tescil ve koruma desteği,

* Rapor ve veri analizi desteği,

* Belgelendirme desteği,

* Yurt dışı arama desteği,

* Yurt dışı test giderleri,

* Hizmet pazarlamaya yönelik e-ticaret site ve platformlar ile uluslararası kuruluşlara bireysel üyelik desteği,

* Yazılım, mobil uygulama, dijital oyun geliştirme desteği,

* Kiralama desteği,

* Pazara giriş desteği

 

2. Yurt Dışına Yönelik Pazarlama ve Pazarda Tutundurma Aşaması Destekleri kapsamında;

* Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği,

* Ürün yerleştirme desteği,

* Komisyon desteği,

* Yurt dışı fuar/kongre/konferans/seminer bireysel katılım desteği,

* Yurt dışı fuar/kongre/konferans/seminer milli katılım desteği,

* Yurt içi fuar/kongre/konferans/seminer bireysel katılım desteği,

* Yurtiçi fuar/kongre/konferans/yarışma/eğitim organizasyonlarının desteklenmesi,

* Sektörel ticaret ve alım heyetleri destekleri,

* Yurt dışı birim desteği,

* Uluslararası Teknoloji Pazarlama Ofisi Desteği

 

3. E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Destekleri kapsamında;

Yurt dışı ürün/hizmet/marka/patent/fikri mülkiyet hakkı tescil ve koruma desteği,

* Rapor ve veri analizi desteği,

Belgelendirme desteği,

* Yurt dışı arama desteği,

* Yurt dışı test giderleri,

* Kiralama desteği,

* Pazara giriş desteği,

* Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği,

* Ürün yerleştirme desteği,

Komisyon desteği,

Yurt dışı fuar/kongre/konferans/seminer bireysel katılım desteği,

* Yurt dışı fuar/kongre/konferans/seminer milli katılım desteği,

* Yurt içi fuar/kongre/konferans/seminer bireysel katılım desteği,

* Stratejik iş planı desteği,

* Yazılım, mobil uygulama, dijital oyun platform geliştirme desteği,

* Danışmanlık desteği,

Yurt dışı ihale desteği,

* Yıldız Teknoloji Ofisleri desteği,

* Yurt Dışı Yüksek Katma Değerli Bilişim Yüklenici Projesi desteği,

Veri merkezi desteği,

Yurt dışı şirket ve yurt dışında yerleşik şirkete ait marka/oyun/yazılım/aracılık platformu alımına yönelik danışmanlık desteği.