KOSGEB DESTEKLERİ

 

ASM Danışmanlık olarak KOSGEB destekleri konusunda 10 yılı aşkın tecrübemizle siz değerli yatırımcılara aşağıdaki kapsamlarda hizmet vermekteyiz.

 

KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

 

Kimler başvurabilir: Yurt içindeki ve yurt dışındaki teknoloji bölgeleri, araştırma merkezleri, enstitüler, bilim parkları bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler yararlanır.

Bütçe ve destek oranı: Destek üst limiti(geri ödemeli veya geri ödemesiz) 5 000 000 TL mikro işletmelerde %70 küçük ve orta ölçekli işletmelerde ise destekleme oranı %60 dır.

Desteklenen kalemler: Makine teçhizat ve yazılım için destek oranı %100 dür.(Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına  %15 ilave edilir ve kalan destek oranı kadar geri ödemeli destek verilir.)

 

AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

 

Kimler başvurabilir:Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelere desteklenmektedir.

Bütçe ve destek oranı: İnovasyon programında 450 000 TL hibe, 300 000 TL geri ödemeli olmak üzere destek verilmektedir. Destek oranı ise başlangıç sermayesi hariç %75 dir.(Başlangıç sermayesi destek oranı % 100 dür.)

Endüstriyel uygulama programında ise 318 000 TL hibe, 500 000 TL geri ödemeli olmak üzere destek verilmektedir. Destek oranı ise % 75 dir.

Desteklenen kalemler: Makine-teçhizat, donanım, sarf malzemesi, yazılım ve tasarım ve personel giderleri desteği 150 000 TL destek oranı %75 dir. Kira desteği ise teknopark içi 30 000 TL teknopark dışı 24 000 TL’dir.

 

KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı

 

Kimler başvurabilir: Bu program çağrılı yapılmakta olup hangi sektörlere destek verileceği çağrı kapsamında belirlenmektedir. Çağrı açıldığında destek kapsamı ve sektörler sitemizden duyurulacaktır.

Bütçe ve destek oranı: Geri ödemesiz destek en fazla 300 000 TL geri ödemeli destek ise en fazla 700 000 TL dir. Proje destek oranları 1. ve 2. Bölgelerde en fazla %60, 3. 4. 5. ve 6. bölgelerde ise en fazla %80 oranındadır.

Desteklenen kalemler: Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve belirlenen esaslar dahilinde desteklenecek proje giderlerine kurul karar verir.

 

Girişimcilik Destek Programı

 

Kimler başvurabilir: Küçük ve orta ölçekli işletmeler, girişimciler, işletici kuruluşlar

Bütçe ve destek oranı: Geri ödemesiz destekler toplamı 50 000 TL, geri ödemeli destek ise 100 000 TL destek oranları ise 1. ve 2. bölgede % 60 3. 4. 5. ve 6. bölgelerde ise destek oranı % 70 dir.

Desteklenen kalemler: İşletme kuruluş destekleri, makine techizat alımları, eğitim danışmanlık personel destekleri.

 

Genel Destek Programı

 

Kimler başvurabilir: Programa başvuracak işletmenin KOSGEB veri tabanında yer olması koşulu aranır.

Bütçe ve destek oranı: Bütçe destek oranları 1. bölgede % 50 2. 3. ve 4. bölgede % 60 5. ve 6. bölgede % 70 oranındadır.

Desteklenen kalemler:Yurt içi ve yurt dışı iş gezileri, eğitim, danışmanlık, lojistik, bağımsız denetim ve tasarım destekleri verilmektedir.

 

KOBİ Proje Destek Programı

 

Kimler başvurabilir: Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin KOSGEB veri tabanında olması koşulu aranır.

Bütçe ve destek oranı: Destek üst limiti 150 000 TL dir. Proje destek oranı ise 1. Ve 2. Bölgelerde % 50 3. 4. 5. Ve 6. Bölgelerde % 60 oranındadır.

Desteklenen kalemler: Her bir proje gider grubunun desteklemeye esas tutarı; makine teçhizat, hammadde, malzeme için, sabitlenen toplam tutarın % 10’unu ve personel, yazılım ve hizmet/diğer gider gruplarının her biri için % 40’ını geçmeyecek şekilde belirlenir.

 

 

 

 

 

 

 

 

ASM GRUP DANIŞMANLIK

 

Adres: Öveçler 4.Cadde 1325.Sokak No:4/6    

Aşağı Öveçler / ÇANKAYA / ANKARA

Telefon: +90 312 232 40 63(Pbx) 

                +90 506 288 68 45

                +90 505 822 68 31

                +90 552 274 08 17

Faks:       +90 312 232 40 64

Etiketler :