KOSGEB DESTEKLERİ

 

ASM Danışmanlık olarak KOSGEB destekleri konusunda 10 yılı aşkın tecrübemizle siz değerli yatırımcılara aşağıdaki kapsamlarda hizmet vermekteyiz.

 

1- GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

A- Geleneksel Girişimci Destek Programı

Bu destek programının amacı girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır.

 

Kimler Başvurabilir: Bu programa Geleneksel Girişimci Eğitimi’ni tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu işletmeler başvurabilir.

 

Destek Tutarı, Destek Kalemleri: 

DESTEK UNSURU

DESTEK TUTARI

Geleneksel Girişimcilik destekleri tamamen geri ödemesizdir.

Kuruluş Desteği

Gerçek kişi işletme 5.000 TL

Sermaye şirketi işletme 10.000 TL

Performans Desteği*

Birinci Performans Dönemi**

- 180-539 gün ise 5.000 TL

- 540-1079 gün ise 10.000 TL

- 1080 ve üstü gün ise 20.000 TL

İkinci Performans Dönemi**

- 360-1079 gün ise 5.000 TL

- 1080-1439 gün ise 15.000 TL

- 1440 ve üstü gün ise 20.000 TL

Sertifika Desteği

5.000TL

* Her performans dönemi bir yılı kapsar. Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) kapsamındaki tüm personel için hesaplanan prim gün sayısı toplamı esas alınır.

 

** Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

 

B- İleri Girişimci Destek Programı

Bu destek programının amacı ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır.

 

Kimler Başvurabilir: Bu programa İleri Girişimci Eğitimini tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu ve KOSGEB tarafından belirlenen İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosunda belirtilen konularda faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir.

 

Destek Tutarı, Oranı ve Destek Kalemleri: 

DESTEK UNSURU

DESTEK TUTARI

Kuruluş Desteği

Gerçek kişi işletme 5.000 TL

Sermaye şirketi işletme 10.000 TL

Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği*

Düşük orta-düşük teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 100.000TL,

Orta-yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 200.000TL,

Yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 300.000TL,

Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği

10.000 TL

Performans Desteği**

Birinci Performans Dönemi***

İkinci Performans Dönemi***

- 180-539 gün ise 5.000 TL

- 360-1079 gün ise 5.000 TL

- 540-1079 gün ise 10.000 TL

- 1080-1439 gün ise 15.000 TL

- 1080 ve üstü gün ise 20.000 TL

- 1440 ve üstü gün ise 20.000 TL

Sertifika Desteği

5.000TL

İleri Girişimcilik destekleri tamamen geri ödemesizdir.

* Destek oranı %75 ‘tir. Makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına %15 ilave edilir.

** Her performans dönemi bir yılı kapsar. Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) kapsamındaki tüm personel için hesaplanan prim gün sayısı toplamı esas alınır.

*** Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

 

2- AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

Bu Destek Programı’nın amacı,

a. Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta büyüklükte işletmeler (KOBİ) ile girişimcilerin; yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmelerinin veya iyileştirmelerinin,

b. Ürün geliştirme (Ür-Ge) faaliyetleri ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla, KOBİ’ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin üretilmesinin sağlanmasıdır.

 

Kimler Başvurabilir?

a. İşletmeler

b. Girişimciler

 

Destek Kalemleri, Üst Limitleri ve Oranları: 

AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI 

DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI (%)

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği

150.000

75*

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

300.000

75*

Nitelikli Personel Giderleri Desteği

200.000

100

Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri Desteği

100.000

75

Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri Desteği

100.000

75

Diğer Giderler Desteği

(Toplam Üst Limit 50.000 TL)

Proje Danışmanlık Desteği

20.000

75

Eğitim Desteği

20.000

Proje Tanıtım Desteği

10.000

Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği

Ziyareti Desteği

20.000

İşletme Kuruluş Giderleri Desteği

5.000 (gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan)

 

10.000(sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan)

Destek Oranı Uygulanmaz

NOT: Alınacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda destek oranı %90’a çıkmaktadır.

 

3- KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

 

Program kapsamında;


a.  Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini,

b. Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini

sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları desteklemektir.

 

Kimler Başvurabilir: 

a. Gerçek Kişiler

b. Tüzel Kişiler

 

Desteklenecek Projeye ilişkin Süre, Üst Limit ve Destek Kalemleri

Destek Süresi: Yatırım Projesi Süresi: Azami 36 Ay

 

Destek Üst Limitleri: Düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 700.000 TL ve geri ödemesiz 300.000 TL olmak üzere toplam 1.000.000 TL’dir. Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 4.200.000 TL ve geri ödemesiz 1.800.000 TL olmak üzere toplam 6.000.000 TL’dir.

 

Destek Kalemleri

Destek Oranları

a. Makine-teçhizat desteği*

%60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)]

b. Üretim hattı tasarım giderleri desteği

%60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)]

c. Yazılım giderleri desteği*

%60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)]

Ç. Personel gideri desteği**

%100 Geri ödemesiz

d. Eğitim ve danışmanlık desteği

%60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)]

e. Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği

%60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)]

* Makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 (on beş) ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır.

** Personel giderleri için %60 destek oranı dikkate alınmaksızın; Uygulama Esaslarında belirtilen hesap yöntemine göre belirlenen tutarda geri ödemesiz destek sağlanır.

 

4- İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI

Programın amacı, Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

 

İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ

DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI

(%)

1

Yurt İçi Fuar Desteği

50.000

%60

2

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği*

60.000

3

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği**

50.000

75.000

4

Tasarım Desteği

50.000

5

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği***

50.000

6

Belgelendirme Desteği****

150.000

7

Test ve Analiz Desteği*****

100.000

8

Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği******

80.000

9

Bağımsız Değerlendirme Desteği

20.000

10

Model Fabrika Desteği

70.000

11

Teknik Danışmanlık Desteği*******

40.000

50.000

(*) KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenir.

(**) - Nitelikli eleman istihdam desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 (yirmi) ilave edilir.

  • Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler ile Ar-Ge merkezleri ve tasarım merkezleri için Nitelikli eleman istihdamı desteğinin üst limiti 75.000 (yetmiş beş bin) TL’dir.

(***) TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler %80 (seksen) oranında desteklenir.

(****) Belgelendirme desteği kapsamında;

  • TSE’den alınacak belgeler %80 (seksen) oranında
  • TÜRKAK ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, HAK ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alınacak belgeler %70 (yetmiş) oranında
  • İşletmelerin yurtdışından alacakları CE Uygunluk İşareti Belgesi için TSE tarafından verilenlerine destek sağlanmaz, sadece TSE tarafından verilmeyen belgeler %60 (altmış) oranında desteklenir.
  • Destek programı süresince yurtdışından alınacak CE Uygunluk İşareti Belgesi için destek üst limiti 150.000 (yüz elli bin) TL olup, diğer belgeler için desteğin üst limiti 50.000 (elli bin) TL’dir.

 

(****) Test ve analiz desteği kapsamında;

  • TSE’den alınacak hizmetler %80 (seksen) oranında
  • Kamu kuruluşlarından, üniversite laboratuvarlarından veya TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alınacak hizmetler %70 (yetmiş) oranında
  • Yurtdışından alınacak hizmetlerden, TSE tarafından verilenlerine destek sağlanmaz, TSE tarafından verilmeyen hizmetler %60 (altmış) oranında desteklenir.

 

(******)Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, belirlenen destek oranlarına %15 (on beş) ilave edilir.

(*******) Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler için Teknik danışmanlık desteğinin üst limiti 50.000 (elli bin) TL’dir.

 

5- KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

Program kapsamında,

a. Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,

b. KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlanacak projelere destek verilecektir.

 

Kimler Başvurabilir: 

a. Gerçek Kişiler,

b. Tüzel Kişiler

 

Proje Süresi

En az 8

En Fazla 36 Ay

(+4) Ay

Destek Üst Limiti

Geri Ödemesiz Destek - En fazla 450.000 TL

Geri Ödemeli Destek - En fazla 1.050.000 TL

Proje Destek Oranı

 %60 (personel hariç)

Hizmet giderleri için: Desteğin %70’i geri ödemeli, %30’u geri ödemesiz destek olarak ödenir.

Makine – teçhizat ve yazılım giderleri için:

- Geri ödemeli destek oranı ile finansal kiralama oranı (%60 x %70 x finansal kiralama oranı) üzerinden finansal kiralama masrafına geri ödemesiz destek verilir.

- Geri ödemesiz destek oranı (%60 x %30) üzerinden finansal kiralama peşinat bedeline geri ödemesiz destek verilir.

Personel giderleri için: Belirli limitler dahilinde %100 ödemesiz destek verilir.

 

Etiketler :