TKDK-KKYDP DESTEKLERİ


Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulusal Tarım Stratejisi Kırsal Kalkınma Planı çerçevesinde;

        *  Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi,

        *  Tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi,

        *  Tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi,

        *  Geriye dönük izlenebilirliğin sağlanması,

        *  Gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesi,

        *  Kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması,

        *  Tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması,

        *  Yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve

        *  Kırsal toplumda belirli bir yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak

 

amaçları ile Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programını uygulamaktadır.

 

PROGRAMA KİMLER BAŞVURABİLİR?

        *  Tüm Gerçek Kişiler

        *  Tüm Tüzel Kişiler

 

PROGRAM KAPSAMINDA YER ALAN DESTEK KONULARI

1. Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi, Kurutulması, Dondurulması, Paketlenmesi ve Depolanması kapsamında;

1.1. Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanması,

1.2. Bitkisel ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması,

1.3. Hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması,

1.4. Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik başvurularda çelik silo ve soğuk hava deposu,

 

2. Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar kapsamında;

2.1. Modern seralar,

2.2. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,

2.2.1. Etçi ve Sütçü Damızlık (Sığır/Manda) Yetiştiriciliği ve Besi Amaçlı Tesis Kurulması,

2.2.2. Büyükbaş Besi İşletmeleri Konusunda Yapılacak Sabit Yatırım,

2.2.3. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları,

2.2.4. Kanatlı yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları,

2.2.5. Kültür mantarı üretimine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları,

2.2.6. Büyükbaş ve küçükbaş kesimhanelerine yönelik faal olan mevcut tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları,

2.2.7. Kanatlı kesimhanelerine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları,

 

3. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımına İlişkin Yatırımlar

4. Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar

5. Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması

 

DESTEK ORANI

% 50

 

DESTEK BÜTÇELERİ

Destek Türü

Bütçesi

Yeni tesis Yatırımları

5.000.000 Türk Lirası

Tamamlama Yatırımları

3.500.000 Türk Lirası

Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon

3.000.000 Türk Lirası

 

ASM Grup Danışmanlık olarak uzman personellerimiz ile siz değerli yatırımcılarımıza yüksek başarı ile KKYDP-TKDK destekleri kapsamında da hizmet vermekteyiz.

 

Sizlerde KKYDP-TKDK desteklerinden yararlanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz…

Etiketler :