KOSGEB, İŞGEM - TEKMER DESTEĞİNİ YAYINLADI...!!!

 

KOSGEB, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliği ile ulusal plan ve programlar doğrultusunda işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamak için inkübasyon hizmetleri sağlayacak yapıların kurulması ve işletilmesine destek sağlayacaktır. Destek programı kapsamında İŞGEM ve TEKMER için başvuru yapılabilmektedir.

 

1. İŞGEM (İş Geliştirme Merkezleri) BAŞVURUSU

İŞGEM, belirli bir temada veya tamamlayıcı/ilişkili birden çok temada ve İŞGEM Teknoloji Alanları Tablosunda belirtilen konulardaki iş fikirlerine sahip girişimcilerin işletmelere dönüşmesi ve işletmelerin gelişmesini sağlamak amacıyla işletilen yapıdır.

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

İl özel idaresi,

* Belediye,

* Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetimi,

* Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalar

 

NOT 1: Kurucu olabileceklerden en az ikisi müştereken başvuru yapabilirler.

NOT 2: İŞGEM işletici kuruluşuna kurucu olarak başvuru yapabileceklerin yanı sıra üniversiteler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı borsalar, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu bağlı birlikler ve federasyonlar, ihracatçı birlikleri, bireysel katılım yatırımcıları, araştırma ve geliştirme enstitüleri/merkezleri ile girişimcilik, ar-ge, teknoloji geliştirme veya tema/temalar ile ilgili vakıf, kooperatif, dernek ve birlikler de destek süreci başladıktan sonra ortak olabilirler.

 

  1. 2. TEKMER (Teknoloji Geliştirme Merkezleri) BAŞVURUSU
  2. TEKMER, bir veya birden çok ilişkili temada ve araştırma-geliştirme ve/veya ürün/süreç/hizmet yeniliği içeren teknoloji/yenilik odaklı iş fikri/proje sahibi girişimci veya işletmelere yönelik hizmetler sunan yapıdır.

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

* Üniversite,

* TGB yönetici şirketi,

* TTO,

* OSB yönetimi,

* Kamu kurum/kuruluşları ile diğer firmalar

 

NOT: Üniversite ve TGB yönetici şirketi münferiden, TTO, OSB yönetimi, kamu kurum/kuruluşları ve diğer firmalar ise üniversite ve/veya TGB yönetici şirketi ile müştereken başvuru yapabilirler.

NOT 2: TEKMER işletici kuruluşuna kurucu olarak başvuru yapabileceklerin yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalar ve borsalar, ihracatçı birlikleri, bireysel katılım yatırımcıları, araştırma ve geliştirme enstitüleri/merkezleri ile girişimcilik, ar-ge, teknoloji geliştirme veya tema/temalar ile ilgili vakıf, kooperatif, dernek ve birlikler de destek süreci başladıktan sonra ortak olabilirler.

 

DESTEK KAPSAMI

1. İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) ve Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER); girişimcilere ve işletmelere ön inkübasyon, inkübasyon, inkübasyon sonrası süreçlerde; iş geliştirme, mali kaynaklara erişim, yönetim, danışmanlık, mentörlük, ofis ve ağlara katılım gibi hizmetlerin sağlandığı yapılardır. Bu süreçler;

 

a) Ön inkübasyon, işletmesini kurmamış girişimcilere yönelik tek başına veya bir grup halinde eğitim, danışmanlık, mentörlük, proje fikri doğrulama ve iş geliştirme amacıyla verilen hizmetleri,

 

b) İnkübasyon, girişimci veya işletmelerin geliştirilmesi ve proje/iş fikirlerinin ticarileşmesini sağlamak amacıyla sunulan eğitim, teknik danışmanlık, mentörlük, koçluk, ağlara erişim, yatırımcı bulma, işlik/çalışma alanı ve ortak kullanıma yönelik alan/makine/yazılım hizmetleri ile tanıtıma yönelik hizmetleri ve hızlandırıcı programını,

 

c) İnkübasyon sonrası, inkübasyon sürecini tamamlamış/tamamlamak üzere olan işletmelere sunulan pazar stratejisi geliştirme, yönetim, büyüme stratejisi, fon bulma, ağlara erişim hizmetleri ile bu işletmeler tarafından ön inkübasyon/inkübasyon sürecindekilere sunulan tecrübe paylaşımı, mentörlük, koçluk, fon sağlama benzeri hizmetleri ve hızlandırıcı programlarını kapsar.

 

DESTEK KALEMLERİ

İşletici kuruluşa bu program kapsamındaki desteklerin sağlanması için İŞGEM/TEKMER Adı Kullanım Hakkı Sözleşmesi imzalanmış ve taahhütnamenin onaylanmış olması gerekir. Taahhütnamenin kayda alındığı tarih, Programın başlangıç tarihi olarak kabul edilir. Program süresi, Programın başlangıç tarihi itibariyle 5 yıldır.

Destek kapsamında;

 

* Mobilya ve donanım,

* Ortak kullanıma yönelik Makine-Teçhizat ve Yazılım giderleri,

* Personel giderleri,

* Eğitim,

* Danışmanlık,

* Organizasyon ve tanıtım giderleri

 

DESTEK KALEMLERİ

ÜST LİMİTLERİ

DESTEK ORANI

Ortak Kullanıma Yönelik Makine-Teçhizat ve Yazılım Desteği

500.000-TL – Geri Ödemesiz

1.000.000-TL – Geri Ödemeli

%75

Personel Giderleri Desteği

1.000.000-TL Geri Ödemesiz

Eğitim, Danışmanlık, Organizasyon ve Tanıtım Giderleri Desteği

1.000.000-TL Geri Ödemesiz

Mobilya Donanım Desteği

300.000-TL Geri Ödemesiz

 

 

Uzman Kadromuz ve Profesyonel Hizmetlerimiz ile siz değerli yatırımcılarımıza hizmet vermekteyiz. 

 

KOSGEB destekleri ile ilgili detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

 

ASM GRUP DANIŞMANLIK

Eğt. Müh. Mim. Yaz. Enj. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Öveçler 4. Cadde 1325. Sokak No: 4/6 Aşağı Öveçler / ÇANKAYA / ANKARA

Tel: +90 312 232 40 63 (Pbx)

       +90 506 288 68 45

       +90 505 822 68 31

       +90 552 274 08 17

Fax: +90 312 232 40 64