KOSGEB, AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAM ÇAĞRISI YAYINLANDI

KOSGEB, Savunma ve Elektrikli/Hibrit Otomotiv Sanayi İhtiyaçlarının Millileştirilmesi Kapsamında İşletmelerin Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin Desteklenmesi İçin Çağrı İlânını Yayınladı.

 

Bu program kapsamında amaç, imalat sanayii sektörlerinde teknoloji, yenilik, ürün kalitesi ve verimlilik artışı sağlanması, endüstriyel kapasitenin dönüştürülerek daha rekabetçi hale getirilmesi ve yüksek katma değerli üretimin artırılması için işletmelerin öncelikli sektörlerde, savunma ve otomotiv sanayi ihtiyaçlarının, azami ölçüde milli teknolojiler ve yerli imkânlarla karşılamak suretiyle dışa bağımlılığın azaltılması ve bu suretle millileştirme faaliyetleri kapsamında yerli ürün oranını arttırmak ve savunma sanayii ekosistemini güçlendirmek ile otomotiv sektöründe olmak üzere elektrikli/hibrit kara araçları için güçlü bir Ar-Ge ve yenilik yaklaşımı uygulamaya konularak kritik teknolojilere yoğunlaşılarak daha nitelikli bir şekilde desteklenmesini sağlamaktır. Bu kapsamda;

 

1. Otomotiv sanayiinin rekabet gücünün korunarak geliştirilmesi amacıyla; küresel gelişmeler, yeni teknolojiler ve değişen müşteri beklentileri çerçevesinde elektrikli otomotiv üretimine yönelik olmak üzere pil (batarya) teknolojileri ile elektrikli/hibrit otomotiv üretimine yönelik öncelikli ürünlerde Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge proje fikirlerinin desteklenmesi,

2. Savunma sanayiinin ihtiyaçlarını, sürekli gelişim anlayışı ile azami ölçüde milli teknolojiler ve yerli imkânlarla karşılamak ve ihracatı artırmak üzere savunma sanayii ekosistemini güçlendirmek ve edinilen becerilerin sivil sektöre yayılımını sağlamak amaçlanmıştır.

 

Çağrı Takvimi

Proje başvurusu

25 Ekim 2022 – 07 Aralık 2022 (Başvuru Tarihleri - 44 Gün)

08 Aralık – 11 Aralık 2022 (Mazeretli Başvuru Onaylama Tarihleri-4 Gün)

KOSGEB İlk Kontrol

12 Aralık 2022 – 18 Aralık 2022 (7 gün)

İşletme Düzeltme

19 Aralık 2022 – 25 Aralık 2022 (7 gün)

KOSGEB Son Kontrol

26 Aralık 2022 – 01 Ocak 2023 (7 gün)

 

Kimler Başvurabilir?

Aşağıda uygulama alanı belirtilen konulardan biri ile ilişkili ve NACE REV 2 sınıflamasına göre ilişkili bu konu ile ilgili sektörde/sektörlerde olmak üzere; KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, KOBİ Beyannamesi onaylı olan ve başvuru tarihi itibariyle;

* Mikro ölçekli,

* Küçük ölçekli ve

* Orta ölçekli olan işletmeler Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge projesi sunabilir.

BİLGİ: KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, 2021 yılı KOBİ Beyannamesi onaylı işletmeler KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yapabilecektir

 

*Birinci Konu ve Sektör:

Elektrikli Otomotive Yönelik olmak üzere;

* Pil (batarya) teknolojisi

İlgili Sektör:

* 27.2 Akümülatör ve pil imalatı

faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir.

 

*İkinci Konu ve Sektör:

Savunma Sanayi Alanına veya Elektrikli/Hibrit Otomotive Yönelik olmak üzere;

* Röle/Kontaktör/Otomasyon Sistemi Bileşenleri

Savunma Sanayi Alanı ile ilgili konularda; Askeri Çevresel koşullar (MIL-STD-810x) ile Askeri EMI/EMC Gereksinimlerine (MIL-STD-461x), ROHS Uyumluluğuna, Hermetiklik (IP69K vb) şartlarına uygun,

Otomotiv sektöründeki Elektrikli/Hibrit Araçlarda Kullanıma Yönelik Konularda; Hibrit ve Elektrikli Otomotiv Standartlarına uygun,

Sadece Savunma Sanayi Alanına Yönelik olmak üzere;

* Mikrodişliler, Mikromekanik Parçalar (plastik, metal) ve bunları içeren ürünler

(örn. Fırçalı/Fırçasız Mikromotor-Enkoder-Redüktör Bütünleri, Mekanik Sayaçlar, Mekanik Çalışma Saatleri),

Askeri Çevresel koşullar (MIL-STD-810x) ile Askeri EMI/EMC Gereksinimleri (MIL-STD461x) ve/veya Aviyonik Standartlarına uygun,

* Askeri Fiberoptik Dönüştürücü Modül/Cihaz/Birim, Kablo ve Konektörler

Askeri Çevresel koşullar (MIL-STD-810x) ile Askeri EMI/EMC Gereksinimlerine (MIL-STD461x) uygun,

* Fiber Optik Döner Eklem (FORJ)

Askeri Çevresel koşullar (MIL-STD-810x) ile Askeri EMI/EMC Gereksinimlerine (MIL-STD461x) uygun,

* FPGA Ürünlerine Yönelik Uygulamalar (Referans Mimari Tasarımları, IP Core Çözümleri) konularında,

 

İlgili Sektörler:

* 26.1 Eektronik bileşenlerin ve devre kartlarının imalatı

* 26.3 İletişim ekipmanlarının imalatı

* 26.5 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar ile saat imalatı

* 27.1 Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazlarının imalatı

* 27.3 Kablolamada kullanılan teller ve kablolar ile gereçlerin imalatı

* 28.15 Rulman, dişli/dişli takımı, şanzıman ve tahrik elemanlarının imalatı

* 29.32 Motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı

*  30.4 Askeri savaş araçlarının imalatı

faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir.

 

Destek Üst Limiti ve Oranı

Destek Üst Limiti

Destek Oranı

Proje Süresi

6.000.000 TL

%75

Proje süresi en az 8 ay, en fazla 24 aydır.

* Nitelikli Personel Giderlerinde Destek oranı %100 uygulanır.

 

Destek Detayları

Destekler

Destek Üst Limitleri

A) Nitelikli Personel Giderleri

· Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla işletmede tam zamanlı çalışması şartı ile mevcut veya yeni istihdam edilecek personel desteklenebilir.

500.000 TL

B1) Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği

2.000.000 TL

B2) Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği (Geri Ödemeli)

2.850.000 TL

· Ar-Ge ve inovasyon projesi kapsamında deneme amaçlı ve prototip geliştirmeye, ür-ge projesi kapsamında ise ürün geliştirmeye yönelik; hammadde, malzeme, makine, teçhizat, donanım, yazılım, kalıp, tasarım ve dışarıdan sağlanan hizmet/işçilik giderleri için destek sağlanır.

· Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizat yeni veya ikinci el olabilir.

C) Sınai mülkiyet hakları giderleri desteği

· Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescil, Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgeleri için yaptığı başvuru ve/veya tescil giderlerini kapsar.

200.000 TL

Ç) Test-analiz ve belgelendirme giderleri desteği · Proje kapsamında kamu kurum/kuruluşları ile üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlardan veya TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alacakları test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz ve kalibrasyon hizmet giderleri ile ürün belgelendirme giderlerini kapsar.

300.000 TL

D) Diğer giderler desteği

150.000 TL

D1) Proje Danışmanlık Desteği

40.000 TL

D2) Eğitim Desteği

40.000 TL

D3) Proje Tanıtım Desteği

30.000 TL

D4) Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği

· Her bir yurtiçi ziyaret için destek üst limiti 10.000 TL ve her bir yurt dışı ziyareti için destek üst limiti 20.000 TL olmak üzere bu desteğin üst limiti 40.000 TL’dir

40.000 TL