KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI ÇAĞRI İLANI YAYINLANDI...!!!

Program kapsamında, ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla hazırlanan projeler desteklenecektir.

 

Programın amacı küçük ve orta ölçekli işletmelerin milli imkanlar ağırlıklı olarak dijitalleşme için yerli ve yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek ile sanayici KOBİ’lerin yerli teknoloji geliştiricilerle iş birliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmaktır.

 

Çağrı Takvimi

 

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

7 Nisan 2021

17 Mayıs 2021

 

Kimler Yararlanabilir?

 

İşletmenin; Türk Ticaret Kanununda tanımlı;

  • Gerçek veya tüzel kişiler,
  • 6102 sayılı kanuna tabi kooperatifler,
  • KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir.
  •  

Program Hakkın Genel Bilgiler

 

Program kapsamında 2021-1 ve 2021-2 şeklinde 2 proje teklif çağrısı uygulanmaktadır.

* 2021-1 kapsamında akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik, bilişim ve makine imalat sektöründeki teknoloji geliştirici KOBİ’ler başvuru yapabilmektedir.

* 2021-2 kapsamında ise imalat sanayindeki KOBİ’ler aşağıda belirtilen 8 dijital teknoloji alanında faaliyet gösteren bir veya birkaç teknolojiyi, birlikte üretim veya ilişkili iş süreçlerine adapte etmek/uygulamak/uyarlamak üzere proje başvurusu yapabilmektedir.

 

Büyük verinin analitik yöntemlerle işlenmesi ve imalat sanayinde kullanımı,

Nesnelerin interneti,

Endüstriyel robot teknolojileri,

Akıllı sensör teknolojileri,

Yapay zekâya dayalı siber fiziksel akıllı fabrika sistemleri,

Siber güvenlik,

Akıllı ve esnek otomasyon sistemleri ve

Artırılmış gerçeklik/sanal gerçeklik

 

* 2021-1 ve 2021-2 çağrılarından sadece bir tanesi için başvuru yapılabilecektir.

* Proje süresi en az 8, en fazla 16 aydır.

 

Destek Unsurları

Proje Süresi

En az 8

En Fazla 36 Ay

Destek Üst Limiti

Geri Ödemesiz Destek - En fazla 300.000 TL

Geri Ödemeli Destek - En fazla 700.000 TL

Proje Destek Oranı

%60 (Desteğin %70’i geri ödemeli, %30’u geri ödemesiz destek olarak ödenir).

Personel desteği oranı, belirli limitler dahilinde geri ödemesiz %100’dür.

 

 

Detaylı bilgi almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz…