ANKARA KALKINMA AJANSI (ANKARAKA), KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI ÇAĞRISINI YAYINLADI…!!

Ankara Kalkınma Ajansı, 27 Eylül 2021 tarihinde yayınladığı duyuruda, 2021 yılı teklif Çağrısı kapsamında Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı ile toplam 30 milyon TL tutarındaki bütçeyi destek kapsamında kullandıracağını açıkladı. Bu çağrı ile kalkınma ajansı, Ankara kırsalında yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınma mekanizmalarının geliştirilmesi ve sürdürülebilir bir kır-kent ilişkisinin kurulmasını amaçlamadır.

 

Çağrı Takvimi

İnternet Üzerinden (KAYS) İlk Başvuru Tarihi: 

09/10/2021

İnternet Üzerinden (KAYS-PFD) Son Başvuru Tarihi: 

10/12/2021 Saati:23.59

Taahhütname Son Teslim Tarihi: 

17/12/2021 Saati: 17:00

 

Kimler Başvurabilir?

Birinci Bileşen İçin Uygun Başvuru Sahipleri

İkinci Bileşen İçin Uygun Başvuru Sahipleri

* Mahalli İdareler

* Kamu Kurum ve Kuruluşları

* Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

* Sivil Toplum Kuruluşları

* İşletmeler

*Üniversiteler

* Kooperatifler, Birlikler (2. Bileşen kapsamına girmeyen Kooperatifler)

* Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

* Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri ile ortaklarının en az yüzde 90’ı kadın olan diğer kooperatifler

* Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri

 

Bileşenlerine Göre Özel Amaçlar

1. Birinci Bileşenin Özel Amacı

TR51 Ankara Bölgesinin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak için; teknolojik bileşenlerin kırsal üretime entegre edilmesi, kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, yenilikçi gelir ve üretim modellerinin oluşturulması, kırsal altyapıların geliştirilmesi.

 

2. İkinci Bileşenin Özel Amacı

Kadın kooperatiflerinin ve tarımsal kalkınma kooperatiflerinin yenilikçi üretim, pazarlama ve markalaşma stratejileriyle kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve gelirlerinin artırılması sonucunda kooperatiflerin daha güçlü, sosyal fayda üreten ve sürdürülebilir yapılara dönüştürülmesi.

 

Destek Öncelikleri

* Teknolojik bileşenlerin kırsal üretime entegre edilmesi

* Kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi

* Yenilikçi gelir ve üretim modellerinin oluşturulması

* Kırsal altyapıların geliştirilmesi

 

Destek Bütçeleri

 

Birinci Bileşen

İkinci Bileşen

Programın Bütçesi

23.000.000,00 TL

7.000.000,00 TL

Proje Asgari Destek Tutarı

250.000,00 TL

75.000,00 TL

Proje Azami Destek Tutarı

2.000.000,00 TL

1.000.000,00 TL

 

Destek Oranları

 

Her İki Bileşen İçin

İşletmeler

Diğer Başvuru Sahipleri

Asgari Destek Yüzdesi

%25

%25

Azami Destek Yüzdesi

%50

%90

 

 

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.