TURİZM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ (TAG) MALİ DESTEK PROGRAMI YAYINLANDI.

 

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, TR82 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı’nın amaçları doğrultusunda hazırlanan “Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı (TAG)” kapsamında uygun proje başvurularını desteklemek amacıyla 26 Kasım 2018 tarihinde teklif çağrısını yayınladı.

 

Destek programı ile Bölge turizmi açısından önem arz eden ve program kapsamında belirlenen doğal, kültürel ve tarihi unsurların altyapısının iyileştirilmesi hedeflenmekte.

 

ÇAĞRI TAKVİMİ

İnternet (KAYS)

 Son Başvuru Tarihi

Taahhütname Son Teslim Tarihi

22 Şubat 2019

01 Mart 2019

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

TR82 Düzey 2 Bölgesi’nde (Kastamonu, Çankırı ve Sinop İlleri) faaliyet gösteren;

 

* Yerel Yönetimler (Belediyeler, İl Özel İdareleri),

* Bölge Müdürlükleri,

* İl Müdürlükleri,

* Köylere Hizmet Götürme Birlikleri,

* Turizm Altyapı Hizmet Birlikleri program kapsamında uygun başvuru sahibi olacak.

 

UYGUNLUK KRİTERLERİ

TAG Mali Destek Programı’na başvuracak bir proje teklifinin; aşağıdaki dört temel uygunluk kriterini eksiksiz olarak yerine getirmesi zorunludur.

 •  
 • * Başvuru sahibinin uygunluğu
 • * Proje ortaklarının uygunluğu
 • * Proje ve faaliyetlerin uygunluğu
 • * Maliyetlerin uygunluğu

 

PROJE KONULARI

 

* Bölgedeki turizm potansiyelini en hızlı şekilde harekete geçirecek,

 • * Bütünleşik Turizm Projesi kapsamında Bölgedeki kilit paydaşların da eşgüdümü ile belirlenen öncelikli turizm unsurlarına doğrudan ya da dolaylı olarak katkı sağlamayı temel alan,
 • * Altyapı programı ile desteklenmeye uygun (mekânsal olmayan unsurlar- gastronomi unsurları, geleneklere bağlı unsurlar hariç tutulmuştur),
 • * Uygulanmasında mülkiyet, izin, imar, ortaklık vb. hukuki teknik engeller bulunmayan ya da hızla çözülebilecek,
 • *Turizme görece daha fazla katma değer yaratan hazır unsurların iyileştirilmesi ve/veya yeni unsurların oluşturulmasına yönelik, projeler desteklenecektir.

 

BAŞVURU SAHİBİNDE ARANACAK ŞARTLAR

Başvuru sahiplerinin, aşağıda belirtilen koşulların tümüne haiz olması gerekmektedir:

 •  
 • * Proje kapsamında sunulan faaliyetlerin görev ve yetki alanı içerisinde bulunması,
 • * TR82 Düzey 2 Bölgesi (Çankırı, Kastamonu, Sinop İlleri)’ nde faaliyet göstermesi,
 • * Projenin hazırlığından ve yönetiminden (varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi,
 • * Tüzel kişiliği haiz olması (Kamu kurum ve kuruluşları ve bunlara bağlı birimler hariç),
 • * Proje hesabını kendi adına açma, bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama yapma ehliyetine sahip olması.

 

DESTEK BÜTÇESİ / VE ORANI

 

DESTEK TUTARI (TL)

DESTEK ORANI (%)

PROJE SÜRESİ (AY)

Alt Limit

750.000

25

24

Üst Limit

3.000.000

75

 

 

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin.

 

 

ASM GRUP DANIŞMANLIK

Eğt. Müh. Mim. Yaz. Enj. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Öveçler 4. Cadde 1325. Sokak No: 4/6 Aşağı Öveçler / ÇANKAYA / ANKARA

Tel: +90 312 232 40 63 (Pbx)

       +90 506 288 68 45

       +90 505 822 68 31

       +90 552 274 08 17

Fax: +90 312 232 40 64