TÜBİTAK,SANAYİ YENİLİK AĞ MEKANİZMASI(SAYEM) 1.FAZ ÇAĞRISI YAYINLADI

 

 

Bu çağrının konusu olan birinci fazda; özel sektör öncülüğünde, üniversite ve kamu iş birliğiyle ihtisaslaşmış bir Ar-Ge ve Yenilik konsorsiyumu oluşturulması ve bu konsorsiyum aracılığıyla yüksek teknolojili ürün veya ürün grubu geliştirmeye yönelik yol Haritası hazırlanması amaçlanmaktadır.

 

İkinci Fazda ise bu Yol Haritası çerçevesinde oluşturulacak projeler için TEYDEB ’de açılacak olan bu tüm çağrılara başvurulabileceği gibi, başvuru şartlarının sağlanması aranmaksızın ayrıcalıklı olarak “Stratejik Ürün Ar-Ge Projeleri Destekleme” Çağrılarına da başvuru yapılabilecektir.

 

ÇAĞRI KONUSU VE KAPSAMI

Bu çağrıda belirtilen hedeflere ulaşmak için yenilik ağının oluşturulması, yenilik ağının iş planı ve görev paylaşımının belirlenmesi, yüksek teknolojili ürün veya ürün gruplarının geliştirilmesi için izlenecek Yol Haritasının belirlenmesi bu çağrı kapsamını oluşturur.

 

ÇAĞRI HEDEFLERİ

Bu çağrı (SAYEM birinci faz) kapsamında sunulacak projelerde aşağıda belirtilen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

 

1. Yol Haritası kapsamında geliştirilecek yüksek teknoloji sınıfındaki ürün veya ürün gruplarının tanımlanması ve EK1 de yer alan kodlarla gerekçelendirilerek eşleştirilmesi

2. Yüksek teknolojili ürün veya ürün grubu geliştirilebilmesi için süreçler, yenilik ağının yönetim modelinin belirlenmesi, Yol Haritasının oluşturulması, risk analizi çalışmalarının yapılması

3. SAYEM ikinci faz kapsamında sunulacak projelerin içeriğinin ve kapsamının planlanarak Yol

Haritasındaki yerinin belirtilmesi.

4. SAYEM birinci fazın sonucunda oluşacak konsorsiyumun sürdürülebilirliğinin sağlanmasına ve ihtiyaç duyulması halinde nasıl genişletileceğine ilişkin planlanmanın yapılması

5. Fikri ve sınai mülkiyet haklarının bir protokol çerçevesinde belirlenmesi

6. SAYEM iş birliğini oluşturacak üyelerin belirlenerek konsorsiyum iş birliği anlaşmasının hazırlanması

 

ÇAĞRI TAKVİMİ

ÇAĞRI AÇILIŞ TARİHİ

ÇAĞRI KAPANIŞ TARİHİ

31.08.2018

31.12.2018

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sermaye Şirketleri

* Yükseköğretim Kurumları

Kamu Araştırma Merkez ve Enstitüler

 

ÇAĞRI BÜTÇESİ: 2.000.000 TL

PROJE BÜTÇESİ ÜST SINIRI: 150.000,00 TL

PROJE SÜRESİ ÜST SINIRI: 9 Ay

 

DESTEKLENEN GİDERLER

Personel

Seyahat

Danışmanlık ve Hizmet Alımları

Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Alımları

Toplantı Tanıtım Organizasyon

Genel Giderler ( % 10 )

 

DESTEK ORANI

Kobi : %100

Büyük Ölçekli Kuruluş : %100

 

 

 

Detaylı bilgi almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz…

 

ASM GRUP DANIŞMANLIK

Aşağı Öveçler Mahallesi 1325. Sokak No: 4/6

Öveçler / ÇANKAYA / ANKARA

Tel: +90 312 232 40 63 (Pbx)

Fax: +90 312 232 40 64

E posta: asm@asmdanismanlik.com.tr

Etiketler :