TÜBİTAK, TEYDEB Destek Programlarının Destek Limitlerini Artırdı

TÜBİTAK, TEYDEB tarafından yürütülen destek programlarında yer alan bazı destek üst limitlerini artırdı. Yapılan duyuruya göre yeni limitlerin 3 Kasım 2022 tarihinden sonra yapılan proje başvuruları için geçerli olacağı belirtildi.

 

  1. 1. Senetle transfer ödemesi (ön ödeme) limiti 

1501, 1507, 1509 ve 1511 destek programları ile Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi kapsamında senetle transfer ödemesi (ön ödeme) üst limiti 150.000 TL’den 300.000 TL’ye çıkarıldı.

 

  1. 2. Transfer ödemesi (ön ödeme) üst limiti

1501, 1509 ve 1511 destek programları kapsamında transfer ödemesi (ön ödeme) üst limiti 2.000.000 TL’den 25.000.000 TL’ye çıkarıldı.

  1.  
  2. 3. Rapor Hazırlatma destek üst sınırı

1507 Programında proje önerisi ve Ar-Ge Yardımı İstek Formu hazırlatmak için danışmanlık hizmeti alımında destek kapsamına alınacak tutar 10.000 TL’den 20.000 TL’ye çıkarıldı.

 

  1. 4. Fikir Sahibi Araştırmacı Ödülü

1501 ve 1507 destek programlarında fikir sahibi araştırmacı ödül tutarı 7.500 TL’den 15.000 TL’ye çıkarıldı.

 

  1. 5. TEYDEB kurullarında proje önerisi sunuşu yapma zorunluluğu bütçe limiti

1501 ve 1509 destek programlarında ilgili kurulda sunum yapılması için önerilen proje bütçe alt sınırı 10.000.000 TL’den 20.000.000 TL’ye çıkarıldı.

 

  1. 6. Ekonomik fizibilite raporu bütçe limiti

1501 ve 1511 destek programları kapsamında proje öneri başvurusu aşamasında ekonomik fizibilite raporu sunulması gereken proje bütçe limiti 5.000.000 TL’den 10.000.000 TL’ye çıkarıldı.