TÜBİTAK, KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI COVID-19 İLE MÜCADELEYE YÖNELİK ÇAĞRI İLANINI YAYINLADI…!!!

 

Tübitak, Kobi Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Covıd-19 ile Mücadeleye yönelik çıktığı Çağrı kapsamında, COVID-19’un teşhis ve tedavisinde kullanılan ürünler, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlar ile hastalıkların önlenmesinde etkili koruyucu ürünlerin geliştirilmesine yönelik hazırlanacak Ar-Ge projelerini destekleyecektir.

 

KİMLER BAŞVURU YAPANİLİR?

Kobi’ler

 

ÇAĞRI TAKVİMİ

Çağrı Açılış Tarihi

26.03.2020

Çağrı Kapanış Tarihi

02.04.2020 (Saat 23:59)

Ön Kayıt Son Tarih

Bu çağrı kapsamında TÜBİTAK’a ön kayıt evrakları gönderilmeyecektir. PRODİS’te online ön kayıt işlemi yapıldıktan sonra, proje başvurusu yapılacaktır.

 

ÇAĞRI KONULARI

 • - Dezenfektanlar
 • - Maske
 • - Koruyucu kıyafetler
 • - Doğrulama ölçütleri (duyarlılık, özgüllük, doğruluk, kesinlik, doğrusallık) uluslararası kabul görmüş sınırlar içerisinde olan tanı kitleri
 • - Yoğun bakım ünitelerinde kullanılan cihazlar
 • - Ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlar
 • - İlaç
 • - Aşı
 • - Salgının doğrudan veya dolaylı sonuçlarına etki edebilecek bilişim uygulamaları

 

Bu konuların dışında, çağrıya yeni tip koronavirüs mücadelesi ile ilişkili olabilecek her türlü proje başvurusu sunulabilecektir.


ÇAĞRIYA ÖZEL ŞARTLAR

 • - Bu Çağrı kapsamında desteklenecek projelerin süresi en fazla 9 ay olabilecek ve süre uzatımı talepleri edilemeyecek.
 • - Çağrı kapsamında en fazla 10 proje desteklenecek.
 • - Girişimcilik Aşamalı Destek Programı Aşama 3 kapsamındaki projelerin başvuruları bu çağrı kapsamında kabul edilmeyecek.
 • - Kurul Değerlendirme Eşik Değeri: 50’dir.

- TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Uygulama Esaslarının 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen “Program kapsamında KOBİ ölçeğindeki işletmelerin en az ikisi ortaklı başvuru olmak kaydıyla ilk beş projesinin desteklenmesi” kısıtı uygulanmayacak.

 

BÜTÇE ÜST LİMİTİ / DESTEK ORANI

   600.000,00 TL    /        % 75

 

 

Detaylı bilgi almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz…