TÜBİTAK, AR-GE DESTEK PROGRAMI ÇAĞRI REHBERİNİ YAYINLADI…!!!

 

TÜBİTAK, Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında destekleyeceği farklı konuları içeren çağrı ilanını 30.05.2017 tarihinde yayınladı. İlanda, Bilgi ve İletişim Teknolojileri öncelikli alanında 9, Enerji öncelikli alanında 5, Otomotiv öncelikli alanında 6, Sağlık öncelikli alanında 3, Gıda öncelikli alanında 3, Makine İmalat öncelikli alanında 4, Havacılık-Uzay alanında 1, Kimya alanında 1 ve Metal-Madencilik alanında 1 olmak üzere toplam 33 çağrı ilanı bulunmakta.

 

 1. ÇAĞRI TAKVİMİ
 2.  
 3. Ön Kayıt Son Tarihi

  28 Temmuz 2017 Saat: 17.30

  Çağrı Kapanış Tarihi

  18 Ağustos 2017  Saat: 17.30

 1.  
 2. DESTEK PROGRAMININ KAPSAMI VE AMACI
 3.  
  1. Program kapsamında, Ülkemizin öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi hedeflenmekte. Programın hedefi ise;

  2.  

  3. 1. Teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması,

 4. 2. Mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi,
 5. 3. Özgün teknolojilerin geliştirilmesi,
 6. 4. Teknolojik gelişimde ivme kazanılması hedeflenmekte.
 7.  
 8. DESTEK PROGRAMINA İLİŞKİN  BİLGİLER

 

 1. Projeler tek aşamada doğrudan proje önerisi alınarak değerlendirilmektedir.
 2. Programda proje limitleri destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75’tir.( Proje limitleri aşağıda çağrı konusuna göre belirtilecektir.)
 3. Kabul edilen bütçenin %10’u kadar tutar genel gider ödemesi olarak destek kapsamına ilave edilmektedir.
 4. Birden fazla transfer ödemesi (ön ödeme) yapılmaktadır.

 

1. Projeler tek aşamada doğrudan proje önerisi alınarak değerlendirilmektedir.

2. Programda proje limitleri destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75’tir.( Proje limitleri aşağıda çağrı konusuna göre belirtilecektir.)

3. Kabul edilen bütçenin %10’u kadar tutar genel gider ödemesi olarak destek kapsamına ilave edilmektedir.

4. Birden fazla transfer ödemesi (ön ödeme) yapılmaktadır.

 

 

Çağrı ilanları hakkında bilgi verecek olur isek;

 

 

ÇAĞRI KODU - ADI

ÇAĞRI TAKVİMİ

ÇAĞRIYA ÖZEL ŞARTLAR

ÇAĞRI KONUSU VE KAPSAMI

1511-BIT-BBIL-2016-2 - Bulut Bilişim-İmalat Sektörüne ve Üretime Yönelik Büyük Veri İşleme Teknolojilerinin Geliştirilmesi

 

 

Çağrı Açılış Tarihi = 24 Mayıs 2017

Çağrı Kapanış Tarihi = 18 Ağustos 2017

Ön Kayıt Son Tarihi= 28 Temmuz 2017

Proje Öneri Başvuru Tarihleri = 26 Haziran -18 Ağustos 2017

Proje süresi üst sınırı= 24 Ay

Proje bütçesi üst sınırı = 2.500.000 TL

Bu çağrı kapsamında, İmalat sektörüne ve üretime yönelik özel veya açık bulutta çalışabilme özelliğine sahip büyük veri işleme ve analizi uygulamalarının/sistemlerinin geliştirilmesi desteklenecektir. Büyük veri işleme ve analizini içeren aşağıdaki uygulamalar/sistemler örnek olarak verilmiştir.

 1. Üretime yönelik iş süreçlerinin yönetimine, iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik büyük veri analizi uygulamaları
 2. Önleyici ve öngörücü bakım uygulamaları
 3. Üretim sistemlerinde anomali tespiti uygulamaları
 4. Üretim hatlarında kullanılan otonom robotlarda büyük veri işleme uygulamaları
 5. Ürünlere yönelik toplanacak verilerin davranışsal analizi uygulamaları
 6. Üretimde maliyeti düşürecek ve kaliteyi arttıracak keşifsel büyük veri analizi uygulamaları

511-BIT-GNBT-2016-2 - Akıllı Optik ve Kablosuz Ağ Teknolojileri

Çağrı Açılış Tarihi = 24 Mayıs 2017

Çağrı Kapanış Tarihi = 18 Ağustos 2017

Ön Kayıt Son Tarihi= 28 Temmuz 2017

Proje Öneri Başvuru Tarihleri = 26 Haziran -18 Ağustos 2017

 

Proje süresi üst sınırı = 36 Ay

Proje bütçesi üst sınırı = 4.000.000 TL

Bu çağrı kapsamında, Akıllı optik ve kablosuz ağ teknolojileri alanında özgün yazılım ve donanımların geliştirilmesi hedeflenmektedir. Projelerde, aşağıdaki (veya benzeri) teknolojiler desteklenecektir.

Akıllı Optik Ağlar:

 Optik ağların maliyet etkin ve esnek kaynak kullanımı sağlamasına yönelik kontrol ve yönetim sistemleri

 1. Veri merkezleri arası veri aktarım teknolojilerinin iyileştirilmesi
 2. Optik ağlarda çoklu giriş ve çoklu çıkış (MIMO) yapıları
 3. Su altı optik ağlarda yenilikçi tasarım ve gerçeklemeleri
 4. Optik ağlarda güvenlik çözümleri
 5. Optik ağlarda güçlendirici ve tekrarlayıcıların gerçeklemesi
 6. Optik ağlarda iletişim kalitesinin arttırılmasına yönelik çözümlerin gerçeklemesi
 7. Optik ve RF iletişim arayüzlerini içeren hibrit sistemlerin gerçekleştirilmesi
 8. Görünür ışık haberleşmesi
 9. Maliyet etkin ve enerji verimli teknolojiler

 

Kablosuz ağlar:

 1. Kablosuz ağ kaynaklarını (spektrum) daha verimli kullanan teknikler (femto hücreler, bilişsel radyo, milimetrik dalga, tera hertz, huzme şekillendirme vb.)
 2. Enerji verimli kablosuz ağ teknolojileri
 3. Daha geniş kapsama alanı için karasal ve uydu haberleşme teknolojilerinin entegre olarak kullanımı
 4. Kablosuz ağlarda güvenlik arttırıcı çözümler (taşıma katmanı, ağ katmanı ve fiziksel katman)
 5. Kablosuz ağlarda güvenirlilik arttırıcı çözümler

1511-BIT-MNOE-2016-2 - Termal Kameralar ve Detektör Dizinlerinin Geliştirilmesi

Çağrı Açılış Tarihi = 24 Mayıs 2017

Çağrı Kapanış Tarihi = 18 Ağustos 2017

Ön Kayıt Son Tarihi= 28 Temmuz 2017

Proje Öneri Başvuru Tarihleri = 26 Haziran -18 Ağustos 2017

Proje Süresi Üst Sınırı = 36 Ay

Proje Bütçesi Üst Sınırı = 4.000.000 TL

Ortaklı Proje Bütçesi Üst Sınırı = 5.000.000 TL

 İşbirliği Yapısı = Yurtdışından alınacak danışmanlık/hizmet alımı proje bütçesinin %10’unu geçemeyecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürün ya da ürünlerin geliştirilmesine odaklanmalıdır.

 1. Soğutmasız termal detektör dizinlerinin tasarımı, cihaz ve imalat süreçlerinin optimizasyonu ile prototipin gerçekleştirilmesi (piksel aralığı (pitch): 12 μm, NETD < 100 mK; tazeleme hızı: 30 fps, dizin boyutu ≥ 640x480, ölü piksel oranı <5%)
 2. Maliyet etkin 160x120 odak düzlem matrisi büyüklüğünde detektör dizinlerinin (piksel aralığı (pitch): 12 μm, ölü piksel oranı <5%), 160x120 odak düzlem matrisi boyutlarında okuma devresi (görüntüleme hızı: 30 fps, güç tüketimi ><5%), 160x120 odak düzlem matrisi boyutlarında okuma devresi (görüntüleme hızı: 30 fps, güç tüketimi < 150 mW, NETD < 100 mK (@10 kHz elektriksel band), dinamik sınır içerisinde 8-bit kontrast çözünürlüklü) üzerinde geliştirilmesi ve vakum ortamında paketlenmiş prototipin gerçekleştirilmesi
 3. B’de geliştirilen okuma devresi ile tümleşik detektör dizinlerini kullanarak küçük boyutlu (mercek hariç toplam hacmi 20 santimetreküp ve altında) ve maliyet etkin termal kamera geliştirilmesi ve prototipin gerçekleştirilmesi

1511-ENE-EVKN-2016-2 - Endüstriyel LED armatür, sürücü ve otomasyonunun geliştirilmesi

Çağrı Açılış Tarihi = 24 Mayıs 2017

Çağrı Kapanış Tarihi = 18 Ağustos 2017

Ön Kayıt Son Tarihi= 28 Temmuz 2017

Proje Öneri Başvuru Tarihleri = 26 Haziran -18 Ağustos 2017

Proje süresi üst sınırı = 24 ay Proje bütçesi üst sınırı = 2.000.000 TL

İşbirliği yapısı = Kısıt yok

Proje çıktısı ürünlerin aşağıdaki özellikleri sağlaması gerekecektir.

 1. Yüksek tavanlı dar alanlarda (tavan yüksekliği 9-12 mt. arasında; genişliği ≤ 3mt. olan koridorlar, makine arası çalışma alanları, geçiş alanları vb.) kullanılacak armatürün düzlemsel tepe açısının 25° - 35° arasında;
 2. Yüksek tavanlı geniş alanlarda (tavan yüksekliği 9-12 mt. arasında; genişliği > 3mt. olan çalışma alanları vb.) kullanılacak armatürün düzlemsel tepe açısının 40° - 50° arasında;
 3. Armatür gücünün, geniş alanlar için 100-150 W; dar alanlar için 80-105 W güç aralığında olması,
 4. Armatür etkinlik faktörü ≥ 165 lm/W, CRI≥80, CCT = 3300-6500 K, Ekonomik ömür (L70) ≥ 50,000 saat,
 5. Lens, soğutucu ve sürücünün özgün ve patent başvurusuna uygun,
 6. Uzaktan kontrol edilebilir ve % 1-%100 arası loşlaştırılabilir özellikte,
 7. Sürücü harmoniklerinin tam yükte ≤ %10,
 8. Sürücü veriminin tam yükte ≥ %92
 9. Güç faktörünün tam yükte ≥ 0,98; yarı yükte ≥ 0,90,
 10. Optik kayıpların ≤ %10,
 11. 24°C ortam sıcaklığında tam yükte 24 saatlik çalışma sonrasında eklem (jonksiyon) sıcaklığının ≤ 80°C,
 12. Ürün bileşenlerinin yüksek oranda geri dönüştürülebilir,
 13. Koruma sınıfı en az IP65,
 14. İlgili uluslararası standartlara uygun (CIE, IEC, EN vb.) olması.

1511-GDA-GGUV-2016-2 - Gıda Güvenliği için Yenilikçi Teknolojiler

Çağrı Açılış Tarihi = 24 Mayıs 2017

Çağrı Kapanış Tarihi = 18 Ağustos 2017

Ön Kayıt Son Tarihi= 28 Temmuz 2017

Proje Öneri Başvuru Tarihleri = 26 Haziran -18 Ağustos 2017

Proje Süresi Üst Sınırı = 36 Ay

Proje Bütçesi Üst Sınırı = 3.000.000 TL

Ortaklı Proje Bütçesi Üst Sınırı = 3.000.000 TL

İşbirliği Yapısı = Kısıt yok

Projelerin aşağıda belirtilen konulardan en az birini ya da birkaçını kapsamalıdır.

 1. Gıda üretim zincirinin her aşamasında izlenebilirlik sistemlerinin geliştirilmesi (gıda güvenliğine yönelik indikatör sistemleri, karar destek mekanizmaları, erken uyarı ve akıllı sistemler vb.),
 2. Gıda üretim zincirinde hijyenik kalitenin izlenmesi amacıyla yenilikçi yöntemlerin geliştirilmesi, risk değerlendirme sistemlerinde kullanılacak tekniklerin geliştirilmesi,
 3. Gıdalarda ve gıda hammaddelerinde ilaç ve kimyasal kalıntılarının belirlenmesi, azaltılması ve izlenmesine yönelik yöntemler geliştirilmesi,
 4. Gıda patojen (bakteri, virüs, küf vb) ve toksinlerinin tespitinde hızlı analiz yöntemleri, kit ve sensör geliştirilmesi,
 5. Küçük işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak, AB normlarına uygun hijyen ve ekonomik üretim koşullarını sağlayan, güvenilir gıda üretim ve muhafaza süreçlerinin geliştirilmesi,
 6. Minimum işlenmiş gıda ve gıda teknolojileri geliştirilmesi,
 7. Gıda sanayisinde etkili dekontaminasyon teknolojilerinin geliştirilmesi,
 8. Gıda işletmelerinde kullanılmak üzere yerel kaynaklar kullanılarak biyolojik esaslı dezenfektan veya antimikrobiyal ürünlerin geliştirilmesi

1511-GDA-TABA-2016-1 -  Tarla ve Bahçe Ürünleri

Çağrı Açılış Tarihi = 24 Mayıs 2017

Çağrı Kapanış Tarihi = 18 Ağustos 2017

Ön Kayıt Son Tarihi= 28 Temmuz 2017

Proje Öneri Başvuru Tarihleri = 26 Haziran -18 Ağustos 2017

Proje Süresi Üst Sınırı = 36 Ay Proje Bütçesi Üst Sınırı = 2.000.000 TL

Çağrı kapsamında sunulacak projelerin aşağıda belirtilen konulardan en az birini içermelidir.

 1. Ekonomik değeri yüksek, aktif/etken maddelerce zengin aromatik, tıbbi, antioksidan ve fonksiyonel bitkilerin yetiştirilmesi, geliştirilmesi, ıslahı ve ekstraksiyonu,
 2. Son kullanıma uygun kaliteli tahıl çeşitlerinin geliştirilmesi,
 3. Sanayiye yönelik patates çeşitlerinin ıslahı, yüksek kademeli tohumluk patates üretimi ve tohumluk teknolojilerinin geliştirilmesi,
 4. Tarla ve bahçe bitkilerinde biyoteknolojik yöntemler kullanılarak tohumluk üretimi ve tohumluk üretim teknolojilerinin geliştirilmesi,
 5. Yeni çay genotiplerinin geliştirilmesi ve doku kültürü yöntemi kullanılarak tohumluk üretimi
 6. Meyve suyu sanayiine yönelik meyve genotiplerinin geliştirilmesi,
 7. Domateste hasat sonrası kalite (sertlik, raf ömrü, likopen, kuru madde, lezzet, aroma, vb.) değerleri yükseltilmiş hat/çeşitlerinin geliştirilmesi,
 8. Biyoteknolojik yöntemler kullanılarak yerel kaynaklardan nakliyeye dayanıklı ve raf ömrü uzun domates hat/çeşitlerinin geliştirilmesi.

1511-HVU-UCAK-2016-2 - İnsansız Hava Araçları için Aviyonik, Görüntü Alma ve İşleme Sistemlerinin Geliştirilmesi

Çağrı Açılış Tarihi = 24 Mayıs 2017

Çağrı Kapanış Tarihi = 18 Ağustos 2017

Ön Kayıt Son Tarihi= 28 Temmuz 2017

Proje Öneri Başvuru Tarihleri = 26 Haziran -18 Ağustos 2017

Proje Süresi Üst Sınırı = 36 ay Proje Bütçesi Üst Sınırı = 4.000.000 TL

Ortaklı Proje Bütçesi Üst Sınırı = 5.000.000 TL

İşbirliği Yapısı = Yurtdışından alınacak danışmanlık/hizmet alımı proje bütçesinin %10’unu geçemez.

Diğer Hususlar:

Üniversiteler veya KOBİ’ler ile işbirliği tercih sebebidir. İş birliğinde her ortağın rol, görev dağılımı ve projeye olan katkısı net olarak belirtilmelidir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürün ya da ürünlerin geliştirilmesine odaklanmalıdır.

 1. Orta irtifa (20 bin ft servis irtifası) uzun menzilli insansız hava aracında konuşlu (aracın boyut, ağırlık ve güç kapasitesi ile uyumlu olarak) ve gözleme alanının yer görüntüsünü tek seferde 360x185 derece ile yüksek çözünürlük (20 cm'den daha küçük) sağlayabilen tazeleme hızı 30 Hz olan çoklu kameralı görüntü alma sistemlerinin geliştirilmesi. (Monokromatik ya da çok renklibantlı olabilir.)
 2. Yüksek irtifa (36 bin ft ve üstü) uzun menzilli insansız hava aracında konuşlu (aracın boyut, ağırlık ve güç kapasitesi ile uyumlu olarak) ve gözleme alanının yer görüntüsünü tek seferde 360x185 derece ile yüksek çözünürlük (30 cm'den daha küçük) sağlayabilen tazeleme hızı 30 Hz olan çoklu kameralı görüntü alma sistemlerinin geliştirilmesi. (Monokromatik ya da çok renklibantlı olabilir.)
 3. A’da ya da B’de belirtilen sistemler için FPGA tabanlı görüntü işleme, video kodlama ve şifreleme algoritmalarının, donanım ve yazılımlarının geliştirilmesi.
 4. C’de belirtilen görüntü işleme algoritmalarının ve donanımlarında kullanılmak üzere, daha az enerji harcayan ve daha az yer kaplayan ASIC sistemlerinin geliştirilmesi.
 5. Otonom (özerk) insansız hava araçlarının hareketli hedef belirleme ve izleme görevleri için sürü algoritmalarını da kullanarak İHA'nın rotasını hesaplayan algoritmaların ve yazılımların geliştirilmesi

1511-MAK-IMLT-2016-2 - Esnek ve Akıllı İmalat Sistemler

Çağrı Açılış Tarihi = 24 Mayıs 2017

Çağrı Kapanış Tarihi = 18 Ağustos 2017

Ön Kayıt Son Tarihi= 28 Temmuz 2017

Proje Öneri Başvuru Tarihleri = 26 Haziran -18 Ağustos 2017

Proje süresi üst sınırı = 30 Ay Proje bütçesi üst sınırı = 2.500.000.-TL

İşbirliği yapısı = Proje başvurusu, hedeflenen çıktıyı gerçekleştirebilecek tek bir kuruluş tarafından yapılabilmekle birlikte kuruluşlar arası görev dağılımı uzmanlık alanlarına uygun olarak yapılmış ortaklı başvurular da olumlu bir husus olarak göz önüne alınacaktır 

Çağrının konusu, farklı ürünler için aynı üretim sistemi kullanılarak işlem yapabilme kabiliyetine sahip makinelerin esnek üretime uygun olacak şekilde prototip imalatı ya da modifikasyonu yoluyla esnek ve akıllı üretim sistemlerinin oluşturulması ve uygulanmasıdır. Çağrı kapsamında; farklı ürünler için tekrar düzenlenebilir ve üretim yapabilir nitelikte, üretim aşamasındaki tüm süreçlerin izlenebildiği ve eş zamanlı müdahaleler ile iyileştirilebildiği, ürün tasarım, üretim ve değerlendirme aşamalarında en iyileştirilmiş çözümlerin amaçlandığı ve uygulandığı, esnek ve akıllı imalat sistemlerinin geliştirilmesi beklenmektedir.

1. Çağrı kapsamında geliştirilecek akıllı ve esnek üretim sisteminin aşağıda belirtilen esneklik tanımlamalarını sağlaması beklenmektedir.

a. Tezgah/Makine Esnekliği: Üretim sisteminde kullanılacak makinelerin ve tezgahların sistemin tasarımında dikkate alınan ürün grupları için adaptasyonunun en kolay şekilde elde edilebilmesi gerekmektedir.

b. Üretim Süreci/Proses Esnekliği: Yapılması öngörülen ve ilgili detayları tasarıma yansıtılan proses değişikliklerine sistemin kolay adapte olabilmesi gerekmektedir.

c. Ürün Esnekliği: İmal edilmesi planlanan ürün değişikliklerine üretim sisteminin kolay adaptasyonu gerekmektedir.

d. İş Akışı Esnekliği: Üretim sürecinde meydana gelebilecek aksaklıklara sistemin yüksek tolerans gösterebilmesi ve bu sayede üretim sisteminin faaliyetlerinde minimum etki oluşturması gerekmektedir.

e. Genişleme Esnekliği: Üretim tesisinin ihtiyaca göre kolayca ve modüler olarak genişletilebilme özelliğine sahip olması gerekmektedir.

Hacim Esnekliği: Üretim sisteminin üretilen ürün miktarındaki ani artış ve değişimlere kolay adapte olabilmesi gerekmektedir.

f. İşlem Esnekliği: Üretim sürecinde yapılan imalat işlemlerine ait aşamaların değiştirilebilir olması, bu durumdan sistemin çalışmasının etkilenmemesi ve üretimin aksamaması gerekmektedir.

 

2. Çağrı kapsamında geliştirilecek esnek ve akıllı üretim sisteminin aşağıda belirtilen akıllı üretim tanımlamalarını sağlaması beklenmektedir.

a. İnsan müdahalesini en aza indirgeyecek teknolojilerin kullanılması

b. Esnek üretimde yer alacak ürün çeşitliliğine cevap verebilmesi ve üretim önceliklerini kendi kendine dengeleyebilmesi

c. Geri besleme ve kendi kendine karar verme mekanizmalarını (toplanan veriler, algılayıcılardan gelen veriler vb.) kullanarak operasyonları otomatik olarak kontrol edebilmesi

d. Üretimde kullanılan makinaların durumlarının izlenmesi ve kontrol edilmesi

Akıllı algılayıcılar eklemek suretiyle işlenen ürünün durumunun izlenmesi ve kontrol edilmesi

e. Toplanan tüm verileri kullanarak yeni, akıllı üretim süreçlerinin oluşturulması

 

Akıllı üretim sisteminin oluşturulmasında Yapay Zeka, Genetik Algoritmalar, Sezgisel Algoritmalar, Yapay Sinir Ağları, Simülasyon Algoritmaları, Bulanık Mantık vb. araçların kullanılması beklenmektedir.

1511-OTO-AKUT-2016-2 - Konsept Araçların Geliştirilmesi

Çağrı Açılış Tarihi = 24 Mayıs 2017

Çağrı Kapanış Tarihi = 18 Ağustos 2017

Ön Kayıt Son Tarihi= 28 Temmuz 2017

Proje Öneri Başvuru Tarihleri = 26 Haziran -18 Ağustos 2017

Proje süresi üst sınırı = 36 ay Proje bütçesi üst sınırı = 3.000.000-TL

Ortaklı Proje Bütçesi Üst Sınırı = 3.000. 000 TL

İşbirliği yapısı = Kısıt yok

Ülkemizde üretilmeyen, uluslararası rekabet gücü sağlayabilecek, yüksek yerlilik oranı ve yüksek katma değer oluşturan konsept araçların yenilikçi tasarımlarla geliştirilmesi ve prototip olarak üretimi beklenmektedir. Söz konusu konsept araçların; hedeflenen kullanım yerine uygun menzil ihtiyaçlarını karşılayabilecek, ekonomik, düşük emisyonlu, şehir içi kullanıma ve trafik yükünün azaltılmasına katkısı olabilecek performans ve boyutsal niteliklerde olması gerekmektedir. Bu doğrultuda, çağrı kapsamında önerilecek projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:

 1. Şehir içi yük ve insan taşımakta kullanılabilecek yüksek menzile sahip, kısa sürede şarj olabilen, maliyet etkin elektrikli/hibrit hafif ticari araçların geliştirilmesi,
 2. Şehir içi ulaşıma uygun, kolay park edilebilen küçük konsept araçlar (İki, üç veya dört tekerlekli elektrikli/hibrit/fosil/alternatif yakıtlı)
 3. Bina içi/kampüs/antrepo içi araçlar (Otonom araçlar, mekik araçlar, forklift, temizlik araçları, golf sahaları ve kalabalık yerlerde yolcu taşımacılığı için geliştirilmiş araçlar vb.)
 4. Özel amaçlı araç tasarımları (Yaşlı ve engellilere yönelik araçlar, dar yollara girebilecek itfaiye ve kurtarma araçları, apron hizmet araçları, çok fonksiyonlu modüler yapıda araçlar vb.)
 5. Şehir içi kullanıma uygun en fazla 40 km/h hıza çıkabilen hizmet üretim araçları (Yol temizlik, yol yıkama, kar küreme, yol çizgi araçları ve küçük kapasiteli çöp toplama araçları vb.)
 6. Kırsal alanda yük ve insan taşımakta kullanılabilecek en fazla 1 ton kapasiteli araçlar,

Proje çağrısı sadece yukardaki liste ile sınırlı olmayıp, çağrı amacı ve hedefi ile uyumlu diğer yeni teknolojiler de proje önerilerine konu olabilir. Çağrı kapsamında önerilecek projeler; bu alt konulardan sadece birini ele alabileceği gibi bütünlük arz edecek şekilde birden fazla alt konuyu da kapsayabilir.

1511-SAB-ESAG-2016-2 - Evde Hasta Bakımına Yönelik Biyomedikal Ekipmanların Geliştirilmesi

Çağrı Açılış Tarihi = 24 Mayıs 2017

Çağrı Kapanış Tarihi = 18 Ağustos 2017

Ön Kayıt Son Tarihi= 28 Temmuz 2017

Proje Öneri Başvuru Tarihleri = 26 Haziran -18 Ağustos 2017

Proje Süresi Üst Sınırı = 30 Ay Proje Bütçesi Üst Sınırı = 3.000.000 TL

İşbirliği Yapısı = Üniversite ve diğer araştırma kurumlarıyla işbirlikleri dikkate alınacaktır. Taraflarca imzalanmış ilgili ön sözleşmenin proje başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

Çağrının konusu evde hasta bakımı gerektiren durumlarda kullanılacak biyomedikal ekipmanların geliştirilmesi için proje önerilerini desteklenecektir.

Buna göre:

 1. Evde bakım gerektiren hastaların tedavisi ve rehabilitasyonuna yönelik donanımların (mekanik, elektronik, elektro-mekanik) geliştirilmesi,
 2. Evde bakım hastalarının üst ekstremitelerini kullanarak günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmelerine yönelik robotik manipülatörlerin (yemek yediriciler, tutucu ve kaldırıcılar vb) geliştirilmesi,
 3. Uzun süreli yatan hastalarda yatak yarasını önlemeye yönelik robotik manipülatörlerin geliştirilmesi,
 4. Evde fizik tedavi ve rehabilitasyonu devam eden hastalar için, bu amaca yönelik, uzaktan kontrol edilebilen rehabilitasyon robotlarının geliştirilmesi,
 5. Hastanın evde hareketliliğini sağlayan sistemlerin geliştirilmesi
 6. Evde bakım hastalarının (down sendromlu hastalar, geriatri hastaları, serebral palsili çocuklar vb) tedavileri esnasında, mental rehabilitasyona ihtiyaç duyulması durumunda buna destek verecek bilişsel robotik sistemlerin geliştirilmesi çağrı kapsamını oluşturmaktadır.

 

Diğer çağrı ilanları hakkında detaylı bilgi almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz…

 

 

ASM GRUP DANIŞMANLIK

Eğt. Müh. Mim. Yaz. Enj. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Öveçler 4. Cadde 1325. Sokak No: 4/6 Aşağı Öveçler / ÇANKAYA / ANKARA

Tel: +90 312 232 40 63 (Pbx)

        +90 506 288 68 45

        +90 505 822 68 31

        +90 552 274 08 17

Fax: +90 312 232 40 64