TÜBİTAK, 1507 - KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI ÇAĞRI İLANINI YAYINLADI…!!!

 

TÜBİTAK, 1507 - KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı çağrı ilanını 01.07.2021 tarihinde duyurdu. Duyurulan çağrı programı ile KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları amaçlanmaktadır.

 

Kimler başvurabilir?

KOBİ'ler başvurabilir.

 

Çağrı Takvimi

Çağrı Açılış Tarihi

01/07/2021

Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Son Tarihi 

20/08/2021 (Saat 17:00)

Çağrı Kapanış Tarihi 

06/09/2021 (Saat 23:59)

 

Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar

Bu çağrı kapsamında, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeler ile firmaların;

a) Rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması,

b) Ortak ya da tek başına sistematik Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,

c) Proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,

d) Ar-Ge nitelikli ve yenilik faaliyetleri yapmaya özendirilmesi,

e) Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunulması, amaçlanmaktadır.

 

Çağrı Konu ve Kapsamı

Proje önerilerinin aşağıda belirtilen hedeflerden bir ya da daha fazlasını karşılaması değerlendirme aşamasında dikkate alınacaktır.

a) Firmanın teknolojik ürün veya süreç geliştirme kapasitesinin artırılması

b) Müşteri gereksinimlerini ya da pazar boşluğunu hedef alan çözüm önerilerinin ticari prototipe dönüştürülmesi

c) İhracatı hedef alan ürün veya teknoloji geliştirilmesi

d) Aynı veya farklı alanlarda faaliyet gösteren KOBİ’lerin ortak proje çalışmaları gerçekleştirmesi

 

Desteklenen Giderler

Personel giderleri,

a) Proje personeline ait seyahat giderleri (ekonomi sınıfı ve şehir içi hariç),

b) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri (üretim altyapısına yönelik giderler hariçtir),

c) Malzeme ve sarf giderleri,

d) Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık ve diğer hizmet alımı giderleri (YMM ve AGY101 ve AGY301 dokümanlarının hazırlatma giderleri dahildir.)

e) Türkiye’deki üniversitelere, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimlerine, özel sektör ArGe kuruluşlarına ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmeti giderleri.

 

Destek Bilgileri

PROJE BÜTÇESİ

DESTEK ORANI

DESTEK SÜRESİ

600.000 TL

%75

18 AY

 

 

Detaylı bilgi almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz…