TÜBİTAK, 1507-KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI 2022/1 ÇAĞRI DUYURUSUNU YAYINLADI…!!!

 

Tübitak, 1507-Kobi Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2022/1 Çağrı İlanını duyurdu. Duyuruda, Tüm sektör ve teknoloji alanlarında yeni bir ürün tasarım ve geliştirme çalışması, mevcut bir ürünün iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında, firmanın teknolojik rekabet gücünü artıracak Ar-Ge ve Yenilik projeleri destekleneceği belirtildi.

 

Kimler Başvurabilir?

Kobi’ler

 

Çağrı Takvimi

Çağrı Açılış Tarihi

03/01/2022

Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Son Tarihi

21/02/2022 (Saat 17:00)

Çağrı Kapanış Tarihi

02/03/2022 (Saat 23:59)

 

Çağrı Konu ve Kapsamı

Tüm sektör ve teknoloji alanlarında yeni bir ürün tasarım ve geliştirme çalışması, mevcut bir ürünün iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında, firmanın teknolojik rekabet gücünü artıracak Ar-Ge ve Yenilik projeleri desteklenecektir. Proje önerilerinin aşağıda belirtilen hedeflerden bir ya da daha fazlasını karşılaması değerlendirme aşamasında dikkate alınacaktır.

 

* Firmanın teknolojik ürün veya süreç geliştirme kapasitesinin artırılması

* Müşteri gereksinimlerini ya da pazar boşluğunu hedef alan çözüm önerilerinin ticari prototipe dönüştürülmesi

* İhracatı hedef alan ürün veya teknoloji geliştirilmesi

* Aynı veya farklı alanlarda faaliyet gösteren KOBİ’lerin ortak proje çalışmaları gerçekleştirmesi

 

Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar

Bu çağrı kapsamında, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeleri ile firmaların;

 

* Rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması,

* Ortak ya da tek başına sistematik Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,

* Proje esaslı araştırma - teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,

* Ar-Ge nitelikli yenilik faaliyetleri yapmaya özendirilmesi,

* Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunulması, amaçlanmaktadır.

 

Desteklenen Giderler

a) Personel giderleri,

b) Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri,

c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,

d) Malzeme ve sarf giderleri,

e) Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,

f) Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri,

 

Destek Bilgisi

PROJE BÜTÇESİ

DESTEK ORANI

600.000 TL

%75

 

Detaylı bilgi almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz…