TÜBİTAK, 1501 - SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI ÇAĞRI İLANINI YAYINLADI…!!!

 

 

Tübitak, 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı çağrı ilanını 01.07.2021 tarihinde duyurdu. Duyurulan çağrı programı ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı araştırma - teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 

Kimler başvurabilir?

Programa sadece KOBİ'ler başvuru yapabilmektedir.

 

Çağrı Takvimi

Çağrı Açılış Tarihi

01/07/2021

Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi 

20/08/2021 (Saat 17:00)

Çağrı Kapanış Tarihi 

08/09/2021 (Saat 23:59)

 

Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar

Bu çağrı kapsamında, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeler ile firmaların;

a) Uluslararası rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması,

b) Yurtdışına bağımlı olunan teknolojilerde rekabetçi yerli teknolojilerin kazanılması

c) Güçlü ticarileşme potansiyeline sahip teknolojik ürünlerin geliştirilmesi

d) Ortaklı Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,

e) Proje esaslı araştırma - teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,

f) Üniversite işbirliği ile Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

 

Çağrı Konu ve Kapsamı

Proje önerilerinin aşağıda belirtilen hedeflerden bir ya da daha fazlasını karşılaması değerlendirme aşamasında dikkate alınacaktır.

a) Firmanın uluslararası pazara yönelik teknolojik ürün veya süreç geliştirme kapasitesinin artırılması,

b) Müşteri gereksinimlerini ya da pazar boşluğunu hedef alan çözüm önerilerinin ticari prototipe dönüştürülmesi

c) Aynı veya farklı alanlarda faaliyet gösteren KOBİ’lerin ortak proje çalışmaları gerçekleştirmesi

d) Üniversite işbirliği ile proje geliştirilmesi,

e) Üniversiteler, araştırma altyapıları, kamu araştırma merkez ve enstitülerinden transfer edilen teknolojilerin olgunlaştırılarak yeni ürün ve süreçlere dönüştürülmesi

f) Yüksek teknoloji alanlarında ürün ve teknoloji geliştirilmesi

 

Desteklenen Giderler

a) Personel Gideri

b) Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri

c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri

d) Malzeme ve sarf giderleri

e) Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri

f) Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri

 

Destek Bilgileri

PROJE BÜTÇESİ

DESTEK ORANI

DESTEK SÜRESİ

Proje bütçesinde herhangi bir üst limit yoktur.

% 75

36 Ay

 

Detaylı bilgi almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz…