T.C.SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI, TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI MOBİLİTE ÇAĞRISINI YAYINLADI…!!!

 

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Mobilite Çağrısı, 30 Nisan 2021 tarihi itibarıyla açıldı.

 

Çağrı Takvimi

Ön Başvuru Başlangıç Tarihi

30 Nisan 2021 Cuma

Ön Başvuru Bitiş Tarihi

8 Haziran 2021 Salı

Ön Değerlendirme Bitiş Tarihi

18 Haziran 2021 Cuma

Kesin Başvuru Bitiş Tarihi

3 Temmuz 2021 Cumartesi

Bağımsız Değerlendirme Raporunun Yüklenmesi İçin Son Tarih

6 Ağustos 2021 Cuma

 

Kimler Başvurabilir?

Çağrı kapsamında sadece Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvuruda bulunabilecektir.

 

Başvuru Yeri

Başvurular, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı web sitesinde yer alan Program Portalı uygulaması üzerinden yapılacaktır.

 

Başvuru Aşamaları

Başvurular, ön başvuru ve kesin başvuru aşamalarından oluşmaktadır.

 

Yetkilendirme, Ar-Ge Yüklenicisi ve Paydaşa İlişkin Koşullar

-Başvuru işlemleri Program Portalı üzerinden, firmalar adına yetkilendirilmiş gerçek kişiler tarafından yürütülecektir.

-Ön başvurunun onaylanabilmesi için yetkilendirme işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.

-Yatırım projesinin TÜBİTAK desteklerine konu olabilecek faaliyetleri içeren Ar-Ge kısmı için yatırımcı, Ar-Ge faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını yürütmek üzere bir veya daha fazla Ar-Ge yüklenicisiyle ortaklı Ar-Ge projesi sunabilir. Bu durumda  her bir Ar-Ge yüklenicisi adına Ar-Ge başvuru formlarını tamamlayacak gerçek kişinin/kişilerin de ilgili Ar-Ge yüklenicisi adına yetkilendirmesinin yapılmış olması gerekir. Ön başvurunun onaylanabilmesi için Ar-Ge yüklenicileri adına yapılması gereken yetkilendirme işlemlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir.

-Program kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımcının, ürün hakkında teknik yönlendirme kapasitesi bulunan ve/veya ürünü satın alma talebine sahip olan bir veya daha fazla proje paydaşı ile iş birliği yapması beklenmektedir.

 

Yatırım Projesine İlişkin Asgari Koşullar

Çağrı kapsamında, sadece Mobilite Çağrısı Kapsamındaki Öncelikli Ürün Listesi’nde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodlarına sahip ve/veya ürün veya üretim teknolojisi açısından yenilikçi teknoloji alanlarına yönelik ürünlere ilişkin yatırım projeleri için başvuruda bulunulabilir.

 

Yatırım Bütçesi

Çağrı kapsamında başvurusu yapılan yatırım projelerinin büyüklüğü (proje kapsamında öngörülen Ar-Ge ve üretime yönelik yatırım harcamalarının toplam tutarı) 10 Milyon TL’den az olamaz.

 

 

Daha detaylı bilgi almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz…

 

ASM GRUP DANIŞMANLIK

Aşağı Öveçler Mahallesi 1325. Sokak No: 4/6

Öveçler / ÇANKAYA / ANKARA

Tel:  +90 312 232 40 63 (Pbx)

        +90 506 288 68 45

        +90 505 822 68 31

        +90 552 274 08 17

Fax:  +90 312 232 40 64

E posta: asm@asmdanismanlik.com.tr