T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırsal Kalkınma Destekleri(KKYDP) 2022-2023 Başvuru Çağrı İlanını Yayınladı.

 

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde uygulanacak olan destek programı kapsamındaki yeni çağrı ilanı 30.11.2022 tarihinde yayınlanarak yürürüğe girdi.

 

Son Başvuru Tarihi

Ekonomik Yatırımlar:

10/02/2023

Altyapı Yatırımları:

20/01/2023

 

Kimler Başvurabilir?

* Gerçek Kişiler,

* Tüzel Kişiler

 

Hibe Desteği Verilen Proje Gider Kalemleri

* İnşaat İşleri Alım Giderleri,

* Makine Ekipman ve Malzeme Alım Giderleri

 

Hibe Kapsamında Desteklenen Yatırım Konuları

1. Ekonomik Yatırım Konuları;

1.1 Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi, Kurutulması, Dondurulması, Paketlenmesi ve Depolanması 

   1.1.1 Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanması

   1.1.2 Bitkisel ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması

   1.1.3 Hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması

     1.1.3.1 Kırmızı et ve kanatlı eti parçalama ile mamul madde üretimine yönelik yatırımlar

     1.1.3.2 Su ürünlerinin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar 

     1.1.3.3 Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların derileri ile küçükbaş hayvanların yapağılarının işlenmesine yönelik yatırımlar 

     1.1.3.4 Süt ve süt ürünlerine yönelik yatırımlar 

        1.1.3.4.1 Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar 

        1.1.3.4.2 Süt Toplama Merkezleri

     1.1.3.5 Arı ürünlerinin işlenmesine yönelik yatırımlar

     1.1.3.6 Tarımsal ürünlerin depolanması

        1.1.3.6.1 Çelik silo 

        1.1.3.6.2 Soğuk hava deposu 

 

1.2 Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar

   1.2.1 Modern seralar

   1.2.2 Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği

     1.2.2.1 Etçi ve Sütçü Damızlık Hayvan (Sığır/Manda) Yetiştiriciliği ve Besi Amaçlı Tesis Kurulması 

     1.2.2.2 Büyükbaş Besi İşletmeleri Konusunda Yapılacak Sabit Yatırım Başvuru Kriterleri

   1.2.3 Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği

   1.2.4 Kanatlı yetiştiriciliği

   1.2.5 Kültür mantarı üretimi

   1.2.6 Büyükbaş ve küçükbaş kesimhaneleri

   1.2.7 Kanatlı kesimhaneleri

1.3 Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımına İlişkin Yatırımlar

1.4 Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar 

1.5 Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübrenin İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanmasına Yönelik Yatırımlar

 

Bütçeler ve Destek Oranları

1. Ekonomik Yatırım Konularında Hibeye Esas Proje Tutarı;

   * Yatırım Niteliği Yeni Tesis Olan Başvurular: 7.000.000 TL

   * Yatırım Niteliği Tamamlama Olan Başvurular: 5.000.000 TL

   * Yatırım Niteliği Kapasite Artırımı ile Teknoloji Yenileme ve/veya Modernizasyon Olan Başvurular: 4.000.000 TL

 

2. Altyapı Yatırım Konularında Hibeye Esas Proje Tutarı;

* A İş Planı: 500.000 TL

* B İş Planı: 1.000.000 TL

 

Destek Oranı

Hibeye esas proje tutarının %50'sine hibe desteği verilir.

 

 

Detaylı Bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.