T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI, KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ (KKYDP) 2024 ÇAĞRI İLANINI YAYINLADI…!!!

 

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde uygulanacak olan destek programı kapsamında yeni çağrı ilanı 29 Aralık 2023 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

 

BAŞVURU TAKVİMİ

BAŞLANGIÇ TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

03/01/2024

19.02.2024

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

- Gerçek Kişiler

- Tüzel Kişiler 

 

HİBE DESTEĞİ VERİLEN PROJE GİDER KALEMLERİ

- İnşaat işleri alım giderleri,

- Makine, ekipman ve malzeme alım giderleri

 

HİBE KAPSAMINDA DESTEKLENEN YATIRIM KONULARI:

1. Ekonomik Yatırım Konuları:

1.a. Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanmasına Yönelik Yatırımlar

  a.a. Tıbbi ve aromatik bitkilere yönelik yatırımlar

  a.b. Bitkisel ürünlere yönelik yatırımlar

  a.c. Hayvansal ürünlere yönelik yatırımlar

         a.c.1. Kırmızı et ve kanatlı eti parçalama ile mamul madde üretimine yönelik yatırımlar

         a.c.2. Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar

         a.c.3. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların derileri ile küçükbaş hayvanların yapağılarının işlenmesine yönelik yatırımlar

         a.c.4. Süt ve süt ürünlerine yönelik yatırımlar

         a.c.5.Arı ürünlerinin işlenmesine yönelik yatırımlar

         a.c.6.Tarımsal ürünlerin depolanması

                  a.c.6.1. Çelik silo

                  a.c.6.2. Soğuk hava deposu

 

1.b. Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar

   b.a. Kapalı Ortamda Bitkisel Üretime Yönelik Yatırımlar

   b.b. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar

          b.b.1. Damızlık hayvan (sığır/manda) yetiştiriciliği

          b.b.2. Büyükbaş besi işletmeleri konusunda yapılacak sabit yatırım başvuru kriterleri

   b.c. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar

   b.ç. Kanatlı hayvan yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar

   b.d. Kültür mantarı üretimine yönelik yatırımlar

   b.e. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimhanelerine yönelik yatırımlar

   b.f. Kanatlı hayvan kesimhanelerine yönelik yatırımlar

   b.g. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımına İlişkin Yatırımlar

   b.ğ. Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar

   b.h. Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanmasına Yönelik Yatırımlar

          b.h.a. Hayvansal orijinli gübre işlenmesi:

          b.h.b. Bitkisel orijinli gübre işlenmesi:

 

2. Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım Konuları

2.a. Aile İşletmeciliği Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Yatırımları

    a.a. Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanmasına Yönelik Yatırımlar

           a.a.1 Bitkisel ürünlere yönelik yatırımlar

           a.a.2 Hayvansal ürünlere yönelik yatırımlar

           a.a.3 Süt ve süt ürünlerine yönelik yatırımlar

           a.a.4 Süt toplama merkezlerine Yönelik Yatırımlar

2.b. Tarımsal Ürünlerin Depolanmasına Yönelik Yatırımlar (Çelik Silo ve Soğuk Hava Deposu)

2.c. Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar

     c.1. Tarımsal üretime yönelik ahır ve ağıl yatırımları

     c.2. Kapalı ortamda bitkisel üretime yönelik yatırımlar

     c.3. Yağmur hasadı için jeomembran gölet yapımına yönelik yatırımlar

2.ç. Kültür Mantarı Üretimine Yönelik Yatırımlar

2.d. Yenilenebilir Enerji Tesisleri Yapımına Yönelik Yatırımlar

 

3. Arıcılık Ve Arı Ürünlerine Yönelik Yatırımlar

4. Bilişim Sistemleri Ve Eğitimi Yatırımları (Akıllı Tarım Uygulamaları)

5. El Sanatları (Zanaatkȃrlık) Ve Katma Değerli Ürünlere Yönelik Yatırımlar 

6. İpek Böceği Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar

7. Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar

8. Tarımsal Amaçlı Örgütler İçin Makine Parkı Yatırımları

9. Tıbbi Ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar

 

BÜTÇELER VE DESTEK ORANI

 1) Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı;

- Yatırım niteliği yeni tesis olan başvurulardan 14.000.000 Türk Lirası,

- Yatırım niteliği Tamamlama olan başvurularda 12.000.000 Türk Lirası,

- Yatırım niteliği Kapasite Artırımı, Teknoloji Yenileme ve/veya Modernizasyon olan başvurularda 10.000.000 Türk Lirasını,

Hibeye esas proje tutarı alt limiti 3.000.001 Türk Lirasıdır.

 

2) Altyapı Yatırım konularında hibeye esas proje tutarı;

- Hibeye esas proje tutarı üst limiti: 3.000.000 Türk Lirası

- Hibeye esas proje tutarı alt limiti 100.000 Türk Lirası

 

DESTEKLEME ORANI

Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe desteği verilecektir.

 

 

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz…!!!