T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI, KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ (KKYDP) 14.2 ETAP ÇAĞRI İLANINI YAYINLADI…!!!

 

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde uygulanacak olan destek programı kapsamında yeni çağrı ilanı 31 Ekim 2021 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdi.

 

SON BAŞVURU TARİHİ(ONLİNE BAŞVURU TARİHİ):

- Altyapı Yatırımları: 17 Aralık 2021

- Ekonomik Yatırımlar: 21 Ocak 2022

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

- Gerçek Kişiler

- Tüzel Kişiler 

- Tarımsal Amaçlı Kooperatifler

- Üretici Birlikleri

 

HİBE DESTEĞİ VERİLEN PROJE GİDER KALEMLERİ

- İnşaat işleri alım giderleri,

- Makine, ekipman ve malzeme alım giderleri

 

HİBE KAPSAMINDA DESTEKLENEN YATIRIM KONULARI:

1. Ekonomik Yatırım Konuları:

a. Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi(Tıbbi ve Aromatik bitkilerin işlenmesi), Kurutulması, Dondurulması, Paketlenmesi ve Depolanmasına Yönelik Yatırım Konusunda, Yeni Tesis, Kısmen Yapılmış Yatırımların Tamamlanması, Faal Olan Mevcut Tesislerin Kapasite Artırımı ile Teknoloji Yenileme ve/veya Modernizasyonu

b. Bitkisel ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu

c. Hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu

c.1. Kırmızı Et ve Kanatlı Eti Parçalama ile Mamul Madde Üretim Tesisi

c.2. Su ürünlerinin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar

c.3. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların derilerinin işlenmesine yönelik yatırımlar

c.4. Süt ve süt ürünlerine yönelik yatırımlar

c.5. Arıcılık ürünlerinin işlenmesine yönelik yatırımlar

ç. Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik başvurularda çelik silo ve soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni tesis başvuruları

ç.1. Çelik silo başvurusu

ç.2. Soğuk hava deposu başvurusu

d. Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar;

d.1. Modern seralar,

d.2. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu

d.3. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu

d.4. Kanatlı yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu

d.5. Kültür mantarı üretimine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu

d.6.  Büyükbaş ve küçükbaş kesimhanelerine yönelik faal olan mevcut tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu

d.7. Kanatlı kesimhanelerine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu

e. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımına İlişkin Yatırımlar

f. Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar

g. Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması

 

BÜTÇELER VE DESTEK ORANI

 1) Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı;

- Yatırım niteliği yeni tesis olan başvurulardan 3.500.000 Türk Lirası,

- Yatırım niteliği Tamamlama olan başvurularda 2.500.000 Türk Lirası,

- Yatırım niteliği Kapasite Artırımı, Teknoloji Yenileme ve/veya Modernizasyon olan başvurularda 2.000.000 Türk Lirasını,

Hibeye esas proje tutarı alt limiti 250.000 Türk Lirasıdır.

 

2) Altyapı Yatırım konularında hibeye esas proje tutarı;

- A İş Planı 0-300.000 TL

- B İş Planı 20.000-600.000 TL

 

DESTEKLEME ORANI

Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe desteği verilecektir.

 

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz…!!!