Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, Kırsal Kalkınma Desteklerine Yönelik 2020/24 ve 2020/25 No.lu Tebliğlerde Değişiklik Yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programında(KKYDP) değişiklik yapılan düzenlemeleri içeren Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022/29) ile Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25) 'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022/30)  29 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Yapılan düzenlemeler ile 2021-2022 dönemi uygulamalarına ilave olarak değişiklikler yapıldığı ve limitlerin bütçe imkânları çerçevesinde arttırıldığı belirtildi.

 

Buna göre;

1.) Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24)'de;

* Hibeye esas proje tutarı üst limitlerinin KDV hariç; yeni tesis niteliğindeki başvurular için 5.000.000 Türk Lirasından 7.000.000 Türk Lirasına,

* Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki başvurular için 3.500.000 Türk Lirasından 5.000.000 Türk Lirasına,

* Kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular için 3.000.000 Türk Lirasından 4.000.000 Türk Lirasına çıkarıldığı,

 

2.) Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25)'de ise;

* A iş planı kapsamındaki başvurular için (makine-ekipman alımları) hibeye esas proje tutarı üst limiti KDV hariç 300.000 Türk Lirasından 500.000 Türk Lirasına,

* B iş planı kapsamındaki yatırım konularında yapılacak başvurular için ise hibeye esas proje tutarı üst limiti KDV hariç 600.000 Türk Lirasından 1.000.000 Türk Lirasına çıkarıldığı vurgulandı.

* B iş planı kapsamında, bitkisel üretim yapan işletmelerde tarımsal faaliyette bulunduğu beş dekara kadar tarım arazisi varlığı olan,

* Hayvancılık işletmelerinde ise elli başa kadar büyükbaş veya üç yüz başa kadar küçükbaş hayvan varlığı olan,

* Küçük aile işletmelerinin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvuruları destek kapsamına alındı.

* A iş planı (makine-ekipman alımları) kapsamında yapılacak başvurular için başvuru sahibinin yatırım yerinde ikamet etme zorunluluğu kaldırıldı.

* Akıllı tarım uygulamalarında fertigasyon çözümleri destek kapsamına alındı.

 

Ayrıca

* İllerin yatırım bütçeleri belirlenirken yapılan katsayı hesaplamasına ilin Kent Tarımı Eylem Planı kapsamında olup olmadığı kriteri eklendi,

* Tebliğler sadeleştirildi, anlaşılmayan hususlara netlik kazandırıldı denildi.

 

KKYDP 2022-2023 Dönemi başvuruları söz konusu Tebliğlere bağlı güncel uygulama rehberlerinin yayınlanmasının ardından başlayacak.