TANAP SOSYAL VE ÇEVRESEL YATIRIM PROGRAMI-HİBE ÇAĞRISI..!!!

TANAP SOSYAL VE ÇEVRESEL YATIRIM PROGRAMLARI-HİBE ÇAĞRISI YAYINLANDI..!!!

 

1) BAŞVURU DÖNEMİ:

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

21 ŞUBAT 2017

20 NİSAN 2017

 

2) KİMLER BAŞVURABİLİR ?

Hibe almaya uygun olmak için, Başvuru Sahibi aşağıda belirtilen Gerçek veya Tüzel kişilerden birisi olmak zorundadır.

 

Yerel Yönetimler

KOBİ’ler (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler

Kooperatifler

Köy muhtarları

Birlikler, Vakıflar, Dernekler

Köylere hizmet götürme birlikleri

Meslek Odaları

İl / ilçe özel idareleri

Federasyonlar Ve Birlik

YİKOB (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları)

Konfederasyonları

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olanlar

Üniversiteler

Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri

Okul-Aile Birlikleri

 

 

Ayrıca başvuru sahiplerinin;

a) Tüzel kişilik veya Gerçek kişi ise Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olması veya Okul Aile Birliği olması,

b) TANAP tarafından verilen bir hibeden yararlanmıyor olması,

c) Proje faaliyetlerini belirtilen 11 ili kapsayan TANAP Boru Hattı güzergahının geçtiği bölgede gerçekleştirmesi koşullarının tamamını sağlaması gerekmektedir.

 

 1. 3) PROJE UYGULAMA İLLERİ:

Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale

 

 1. 4) HİBE TÜRLERİ, BÜTÇELER VE DESTEK ORANLARI:
 2. Hibe Türü

  Asgari Proje Toplam Tutarı (TL)

  Azami Proje Toplam Tutarı (TL)

  TANAP Desteği

  (En fazla) %

  Orta Ölçekli Hibe

  200.000,00

  1.500.000,00

  % 95

  Küçük Ölçekli Hibe

  -

  200.000,00

  % 95

 1.  
 2. 5) DESTEKLENECEK PROJELER:
 3. Proje kapsamında, insan kaynakları potansiyelini ve sosyal sermayeyi güçlendiren; tarım, imalat ve turizm dâhil olmak üzere hizmet sektöründeki yerel küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayan; bölgedeki çevre altyapısını, doğal kaynakları, yenilenebilir enerji kaynaklarını, biyo-çeşitliliğini ve eko- sistemlerini geliştiren projeler desteklenecek.
 4.  
 5.   5.1) Sosyal Öncelik Alanları:
 6. - Turizm hizmetlerini çeşitlendiren yatırımlar
 7. - Kırsal alanda sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve yaygınlaştırılması
 8. - Mesleki eğitim merkezlerinin kapasitesinin artırılması
 9. - Okulların, kütüphanelerin, spor alanlarının ve ortak sosyal alanların ekipman ihtiyaçları
 10. - Sosyal sermaye yatırımları
 11. - Tarımda çeşitliliğin, katma değerin ve verimliliğin artırılması
 12. - Yerel ve geleneksel ürünlerin üretilmesi

 

  5.2) Çevresel Öncelik Alanları:

- Doğal kaynakların, toprak ve suyun sürdürülebilir yönetimi

- Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanılması ve geliştirilmesi

- Çevresel altyapının yönetimi ve çevre bilincinin artırılması

- Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesinin ve ekonomik kullanımının desteklenmesi

 -Biyo çeşitlilik ve eko- sistemlerin korunması ve geliştirilmesi.

 

 1. 6) TANAP NEDİR?

Trans –Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi olan (TANAP), Türkiye’nin doğalgaz arz güvenliğinin artırılması ve arz kaynaklarının çeşitlendirilmesinin yanı sıra ülkenin sosyo -ekonomik kalkınmasına da katkıda bulunmak için Azerbaycan doğalgazını Türkiye ve Avrupa’ya taşıyacak bir doğalgaz boru hattı projesidir.

 

 1. 7) TANAP’IN HEDEFİ:

Her yönüyle Türkiye’ye katma değer sağlayan TANAP uyguladığı Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) aracılığıyla güzergâhı boyunca yerel nüfusa güçlü faydalar sağlamayı, sürdürebilir projelerle bölge halkının ekonomik ve sosyal kalkınmasını desteklemektir. Bu hedef doğrultusunda sağlanacak fon desteğinin hibe olarak verilmesi kararlaştırıldı.

 

 

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz...

 

 

 

ASM GRUP DANIŞMANLIK

Eğt. Müh. Mim. Yaz. Enj. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Öveçler 4. Cadde 1325. Sokak No: 4/6 Aşağı Öveçler / ÇANKAYA / ANKARA

Tel: +90 312 232 40 63 (Pbx)

        +90 506 288 68 45

        +90 505 822 68 31

        +90 552 274 08 17

Fax: +90 312 232 40 64