SOSYAL İŞLETMELERİN FİNANSMANI İÇİN İŞLEM MALİYETİ DESTEĞİ YAYINLANDI

 

İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı kapsamında “Sosyal İşletmelerin Finansmanı İçin İşlem Maliyeti Desteği” konulu teklif çağrısı yayımlandı.  Bu çağrının amacı sosyal girişim finans piyasasının gelişimini sağlamaktır. 500.000 avro bütçenin altındaki risk sermayesi yatırımlarının işlem maliyeti alanında desteklenmesi amaçlanmaktadır. İşlem maliyeti destek çerçevesi hibe şeklinde de olabilir, yatırım biletlerinin ihtiyaçları ve sürdürülebilirliği arasındaki uyuşmazlığı gidermek üzere finansal araçlarla birlikte de sağlanabilir. Bu küçük yatırım biletleri ile işlem maliyetlerini düşürmek ve böylece sosyal girişim finans piyasasındaki piyasa başarısızlığının üstesinden gelmek amaçlamaktadır.

 

ÇAĞRI TAKVİMİ

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

29.11.2018

21.03.2019

 

 

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Başvuru sahibi İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı tüzüğü çerçevesinde bir sosyal girişimci olmalıdır.

 

DESTEK KAPSAMI

Sosyal girişimlere uzun vadeli risk sermayesi yatırımlarının hazırlanması, sonuçlandırılması ve takibi ile ilgili faaliyetler finanse edilecektir.

Sıra

Uygun Faaliyet Alanı

 1.     1

Potansiyel yatırımcılara ulaşmak için seyahat

 1.     2

Yatırım başvurularının seçimi ve süreci

 1.     3

Hukuki belgelerin –mümkünse bir avukat tavsiyesiyle- hazırlanması

 1.     4

Potansiyel etkinin değerlendirilmesi dâhil süreçlerin düzgünlüğü

 1.     5

Yatırıma hazırlık, ölçeklendirme ya da işi yeniden yapılandırma desteği

 1.     6

Eş yatırımcı bulmak

 1.     7

Yatırımların idaresi ve sosyal etkilerinin gözlemlenmesi

 

Uzun vadeli risk sermaye yatırımları her bir yatırım için azami 500.000 avro olup bu özsermaye, yarı ortaklık veya hibrit finansman şeklinde olabilir.

 

GENEL ŞARTLAR

· Sosyal girişimin bir ya da birden çok İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı (EaSI) katılımcısı ülkede kurulmuş/kurulma aşamasında ve faaliyette olması gerekmektedir.

· Sosyal girişimcinin yıllık cirosunun 30 milyon avrodan fazla olmaması, ya da yıllık bilançosunun toplamda 30 milyon avroyu aşmaması ve ortak yatırım girişimi olmamalıdır.

· Talep edilen işlem maliyeti desteği sosyal girişimler için ayrılan bütçenin %10’unu geçmemelidir.

· Aşağıda belirtilen ülkelerde, kurallara uygun şekilde kurulmuş ve tescil edilmiş tüzel kişiler, başvuru sahibi olmaya uygun olacaktır.

   1

AB üye devletleri,

 1.    2

AEA Anlaşması uyarınca İzlanda ve Norveç,

 1.    3

Arnavutluk, Makedonya Cumhuriyeti, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye

 

KURULUŞ TÜRLERİ

Başvuru sahipleri üç tür kuruluş türü olabilir:

 1.    1

Yatırım fonu, fon sepeti fon veya özel bir amaçla kurulmuş/kurulacak fon aracı.

 

Bu durumda adı geçen araçlar ya tüzel kişiliği ile başvurabilir, ya da bu araçların (gelecekteki) yöneticisi başvuru sahibi olabilir.

Şüpheye mahal vermemek için (gelecekteki) yönetici, başvurunun sunulduğu tarihte halihazırda kurulu ve kayıtlı bir tüzel kişilik olmalıdır.

 1.    2

Yönetilen hesaplar ve diğer sözleşmeye bağlı düzenlemeler dâhil kurulmuş/kurulacak olan kolektif yatırım kuruluşları.

 

Bu durumda ya yatırım planının/yönetilen hesapların yöneticisi ya da (gelecekteki) sözleşme tarafları başvuru sahibi olmalıdır. Yönetici veya sözleşme tarafları, başvurunun sunulduğu tarihte halihazırda kurulu ve kayıtlı tüzel kişi olmalıdır.

 

 

PROJE SÜRESİ

Projenin süresi 12 ila 24 ay arasında olmalıdır

 

BÜTÇE

Toplam Çağrı Bütçesi:

Proje Bütçesi:

3.500.000 avrodur

Minimum 300.000 avro

Maksimum: 1.000.000 avro.

 

DESTEK ORANI

Maksimum % 80

 

 

Detaylı bilgi almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz…

 

 

 

ASM GRUP DANIŞMANLIK

Aşağı Öveçler Mahallesi 1325. Sokak No: 4/6

Öveçler / ÇANKAYA / ANKARA

Tel: +90 312 232 40 63 (Pbx)

Fax: +90 312 232 40 64

E posta: asm@asmdanismanlik.com.tr

Etiketler :