REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI 2. DÖNEM PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YAYINLANDI...!!!

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI İKİNCİ DÖNEMİNDE Türkiye’nin 81 ilini de kapsayan yeni bir proje teklif çağrısına çıktı. Program kapsamında “İmalat Sanayii”, “Hizmetler ve Yaratıcı Endüstriler”, “Araştırma ve Geliştirme” ve “Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme” 4 ana faaliyet alanı yer almaktadır.

Program kapsamında ülkemizin sanayi üretiminde ki verimliliğinin artırılması, KOBİ’lerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

 

ÇAĞRI TAKVİMİ

BAŞLANGIÇ TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

1 Nisan 2019

29 Mayıs 2019

 

FAALİYET 1.2 - YARATICI ENDÜSTRİLER

TEMALAR

1. Yaratıcı Endüstrileri destekleyecek ortamının oluşturulması

2. Kapasite Geliştirme ve Ağ Oluşturma

3. Ürün Geliştirme

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

• Üniversiteler

• TGB Yönetici Şirketleri

• Teknoloji Transfer Ofisleri

• Araştırma Merkezleri (Kamu)

• Tasarım Merkezleri(Kamu)

• Kalkınma Ajansları

• Belediyeler

• İş Dünyasını Temsil Eden Çatı Organizasyonlar

• Sektörel Dernekler ve Vakıflar

 

UYGUN FAALİYETLER

• Yaratıcı platform ve kümelenmelerin oluşturulması/geliştirilmesi

• Yaratıcı endüstriler için KOBİ’lerin, girişimcilerin ve yaratıcıların kullanımına açık ortak kullanım alanlarının oluşturulması/mevcutlarının iyileştirilmesi (prototip laboratuvarları, test-deney alanları, çalışma ofisleri vb.)

• Tasarım/fikir/içerik/ürün geliştirme faaliyetleri

• Ürün geliştirme, prototipleme, pazarlama, ticarileştirme, finans, ihracat ve fikri mülkiyet alanlarında danışmanlık desteği

• Yaratıcı endüstri ürünleri için uluslararasılaşma ve markalaşma desteği

• Tasarımcılar, yaratıcılar, girişimciler ve KOBİ’lere yönelik kapasite geliştirme ve eğitim programlarının düzenlenmesi

• Uluslararası ve Avrupa’daki yaratıcı platformlar, kümeler ve merkezler arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve yaratıcı platformlar arasında network oluşturulması

• Yaratıcı endüstrilere ilişkin farkındalık oluşturma, tanıtım faaliyetlerinin düzenlenmesi

 

PROJE BÜTÇESİ

Proje Bütçe Limitleri

(Avro)

2 - 5 Milyon Avro

 

UYGUN SEKTÖRLER

IT&Yazılım

Moda

Oyun

Mimari

Tasarım

TV& Film, Video ve Sinema

 

PROJE SÜRESİ

30 AY

 

UYGUN BÖLGELER

Tüm Türkiye

 

FAALİYET 2.1 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE)

TEMALAR

1. İleri düzey Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini destekleyecek ortamının oluşturulması

2. Kapasite Geliştirme

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

• Üniversiteler

• TGB Yönetici Şirketleri

• Teknoloji Transfer Ofisleri

• Araştırma Merkezleri (Kamu)

• Tasarım Merkezleri (Kamu)

• Kalkınma Ajansları

• İş Dünyasını Temsil Eden Çatı Organizasyonlar

• Sektörel Dernekler ve Vakıflar

 

UYGUN FAALİYETLER

• Kamu, üniversite ve sanayi işbirliği ekosisteminin güçlendirilmesi

• Prototip üretimi amaçlı Ar-Ge faaliyetlerinin ve geliştirilmiş prototiplerin test ve sertifika hizmetleri

• Ticarileştirme olanaklarını belirlemeye yönelik pazar araştırması, anketler ve diğer analitik çalışmalar;

• Ar-Ge merkezlerinin yönetimi, personeli, araştırmacı ve iş geliştirme yöneticileri ile girişimciler ve KOBİ’lere yönelik eğitim ve kapasite geliştirme çalışmaları

• Sosyal yeniliğe dair farkındalık artırma ve kapasite geliştirme faaliyetleri

 

PROJE BÜTÇESİ

Proje Bütçe Limitleri

(Avro)

3-8 Milyon Avro

 

PROJE SÜRESİ

30 AY

 

UYGUN BÖLGELER

Tüm Türkiye

 

ÖNEMLİ NOT: Projeler, yukarıda sıralanan faaliyetlerden birkaçını içerebilir. Rekabetçi Sektörler Programı altında desteklenecek projelerin, sadece tek bir aktivite içeren basit yapılı projelerden çok, belirlenen sorunun kaynaklarına, birden fazla yöntemle çözüm getiren faaliyetler bütünü olması beklenir.

 

 

Gelişmelerden haberdar olmak ve detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

 

ASM GRUP DANIŞMANLIK

Eğt. Müh. Mim. Yaz. Enj. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Öveçler 4. Cadde 1325. Sokak No: 4/6 Aşağı Öveçler / ÇANKAYA / ANKARA

Tel: +90 312 232 40 63 (Pbx)

       +90 506 288 68 45

       +90 505 822 68 31

       +90 552 274 08 17

Fax: +90 312 232 40 64