KOSGEB, KARBON EMİSYONUNUN AZALTILMASINA YÖNELİK AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGAMI ÇAĞRISINI YAYINLADI…

 

KOSGEB, Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı yeni çağrısını yayınladı. Çağrı kapsamında ülkemizin karbon emisyonunun azaltılması ve 2050 yılında sıfır karbon hedefine katkı sağlamak amacıyla karbon emisyonunun azaltılmasına yönelik Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge projelerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

 

Kimler Başvurabilir?

İmalat sektörü ile bilgisayar programlama konularında faaliyet gösteren;

 

* KOBİ’ler

(Girişimciler yani kendi işini kurmak isteyen gerçek kişiler başvuru yapamaz)

 

Çağrı Takvimi

Proje başvurusu

  • - 23 Mayıs 2022 – 17 Haziran 2022 (Başvuru Tarihleri - 26 Gün)
  • - 18 Haziran– 21 Haziran 2022 (Mazeretli Başvuru Onaylama Tarihleri-4 Gün)

 

Hedef Sektör ve Sektöre Uygun Proje Konular

NACE REV 2 sınıflamasına göre ana kodu “C” olan İmalat Sektörünün tamamı ile ana kodu “J” olan Bilgi ve İletişim Sektöründe sadece 62.01 kodundaki Bilgisayar Programlama Faaliyetlerinde olmak üzere Küçük ve Orta Büyüklükteki işletmeler, aşağıda belirtilen Proje Konularından, ilişkili bir veya birkaçı ile birlikte Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge projesi sunabilecektir.

 

Uygun Proje Konuları:

1. Karbon emisyonunun azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar

2. Karbon emisyonlarının izlenmesine yönelik sistemler

   konusunda ve/veya konularında başvurabilecektir.

Başvuru formunda yer alan “Projeye Konu Ürünün Ait Olduğu Sektörün NACE Kodu” ile “İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektörün NACE Kodu” nun uyumlu olması gerekmektedir.

 

Çağrı Kapsamındaki Destekler

Destek Türü

Destek Üst Limitleri

Destek Oranı (%)

  1. Nitelikli Personel Giderleri

· Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla işletmede tam zamanlı çalışması şartı ile mevcut veya yeni istihdam edilecek personel

400.000 TL

% 100

B1) Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği

500.000 TL

% 75 *

B2) Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği (Geri Ödemeli)

· Ar-Ge ve inovasyon projesi kapsamında deneme amaçlı ve prototip geliştirmeye, Ür-Ge projesi kapsamında ise ürün geliştirmeye yönelik; hammadde, malzeme, makine, teçhizat, donanım, yazılım, kalıp, tasarım ve dışarıdan sağlanan hizmet/işçilik giderler

· Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizat yeni veya ikinci el olabilir.

600.000 TL

C) Sınai mülkiyet hakları giderleri desteği

· Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescil, Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgeleri için yaptığı başvuru ve/veya tescil giderleri

200.000 TL

Ç) Test-analiz ve belgelendirme giderleri desteği

· Proje kapsamında kamu kurum/kuruluşları ile üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlardan veya TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alacakları test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz ve kalibrasyon hizmet giderleri ile ürün belgelendirme giderleri

200.000 TL

D) Diğer giderler desteği

100.000 TL

D1) Proje Danışmanlık Desteği

30.000 TL

D2) Eğitim Desteği

20.000 TL

D3) Proje Tanıtım Desteği

20.000 TL

D4) Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği

· Her bir yurtiçi ziyaret için destek üst limiti 10.000 TL ve her bir yurt dışı ziyareti için destek üst limiti 15.000 TL olmak üzere bu desteğin üst limiti 30.000 TL’dir.

30.000 TL

NOT: Not: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014 /35 sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tevsik edilen kalemlerde destek oranlarına % 15 ilave edilir.

 

 

Detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.