CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI DESTEĞİ ÇAĞRI İLANI YAYINLANDI...!!!

 

Destek Programı ile görece az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim ve ihracatın artırılması ve bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına yönelik yatırımların desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 

Çağrı Takvimi

Son Başvuru Tarihi

31.12.2020

 

KİMLER YARARLANABİLİR?

İmalat sanayii, çağrı merkezleri ve veri merkezi yatırımları yapacak özel sektör işletmeleri faydalanabilir.

 

DESTEK KAPSAMINDA YER ALAN İLLER:

Adıyaman

Bitlis

Hakkâri

Muş

Ağrı

Diyarbakır

Iğdır

Siirt

Ardahan

Elazığ

Kars

Şanlıurfa

Batman

Erzincan

Kilis

Şırnak

Bayburt

Erzurum

Malatya

Tunceli

Bingöl

Gümüşhane

Mardin

Van

 

DESTEK KAPSAMI VE ŞARTLARI:

Cazibe merkezi programı kapsamında ye ralan illerde; özel sektör tarafından gerçekleştirilecek imalat sanayi yatırımları ile çağrı merkezi ve veri merkezi yatırımları desteklenmektedir.

• İmalat sanayi yatırımlarının organize sanayi bölgesinde veya endüstri bölgesinde gerçekleştirilmesi ve en az 2 Milyon TL yatırım tutarını sağlaması gerekmektedir.

• Bu program kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar enerji desteği ile 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında sağlanan destek unsurlarından 6. bölge şartlarında, 6ncı bölgede uygulanan oran ve sürelerle yararlanır.

 

DESTEKLENEN HARCAMA KALEMLERİ:

KDV İstisnası: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

Gümrük Vergisi Muafiyeti: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

Vergi İndirimi: Vergi İndirimi; gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanmasıdır.

Faiz Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli yatırım kredileri için sağlanan bir finansman desteğidir. Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmı Bakanlığımızca karşılanmaktadır.

Yatırım Yeri Tahsisi: Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar, öncelikli yatırımlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir.

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Bu destekten faydalanabilmek için teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılması gerekir.

Sigorta Primi Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.

Gelir Vergisi Stopaj Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken gelir vergisi stopajının asgari ücrete tekabül eden kısmının terkin edilmesidir.

KDV İadesi: Sadece İmalat sanayi yatırımlarının 31/12/2021 tarihine kadar yapacağı bina inşaat harcamalarına uygulanmaktadır.

Enerji Desteği: Desteklenmesi uygun görülen yatırımlardan enerji desteği ihtiva edenlerin işletmeye geçilmesini müteakip gerçekleşen sabit yatırım tutarının %25’ini aşmamak üzere aylık elektrik enerjisi giderlerinin azami %30’u üç yıl süreyle işletme bazında 10 Milyon Türk lirasına kadar Bakanlık bütçesinden karşılanabilir.

 

NOTLAR:

• Çağrı merkezi yatırımlarının en az 200 kişilik istihdam sağlaması gerekmektedir.

• Veri merkezi yatırımlarının ANSI/TIA-942 veya Uptime Institute TİER-3 veya üstü seviyede alt yapısına sahip olmaları ve asgari 5.000 m2 beyaz alan (veri merkezi alanı) içermesi gerekmektedir.

 

 

Detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz...

 

ASM GRUP DANIŞMANLIK

Aşağı Öveçler Mahallesi 1325. Sokak No: 4/6

Öveçler / ÇANKAYA / ANKARA

Tel:  +90 312 232 40 63 (Pbx)

        +90 506 288 68 45

        +90 505 822 68 31

        +90 552 274 08 17

Fax:  +90 312 232 40 64

E posta: asm@asmdanismanlik.com.tr