BÜYÜKBAŞ ve KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNE YÖNELİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI..!!!

Destek kapsamında, mevcut büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi, hayvansal üretimde verimlilik ile kalitenin artırılması ve modern hayvancılık işletmelerine dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. 

 

Kimler Başvurabilir?

En az 1 yıldır aktif olan Tarım ve Orman Bakanlığı sistemlerine kayıtlı yetiştiriciler

 

Desteklenen Alanlar, Destek Unsurları ve Hibe Oranı

• Büyükbaş için 10-50 arası baş anaç kapasiteli, küçükbaş için 100-300 arası baş anaç kapasiteli yeni ahır/ağıl yapımı ve/veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı, makine alet ekipmanları %50 hibe oranında desteklenecektir. 

 

• Makine, alet ve ekipman olarak; yem hazırlama makinesi, gübre sıyırıcısı sistemi, seyyar süt sağım makinesi, süt soğutma tankı, hayvan kaşıma ünitesi, otomatik suluk destek kapsamındadır.

 

 Başvuru Dönemi Ne Zaman?

• Hibe desteği 2021 yılı için uygulanacak olup, başvuru dönemi için tebliğ ilan edilmesi beklenmektedir.

• Destek programı ile ilgili usul ve esaslar tebliğ ile ilan edilecektir.

 

 

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz...