ANKARA KALKINMA AJANSI, COVID-19 İLE MÜCADELE VE DAYANIKLILIK PROGRAMINI YAYINLADI…!!!

Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara’nın ve ülkemizin COVID-19 salgını ile mücadelesine katkı vermeyi; salgının yayılımının en aza indirilmesi ve kontrol altına alınmasını, başta risk altındaki gruplar olmak üzere toplum sağlığının korunması ve salgının olumsuz sosyo-ekonomik etkilerinin hafifletilmesi amacıyla “COVID-19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Programı”nı yayınladı. 

 

Program kapsamında COVID-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projeler desteklenecektir.

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

* Kamu Kurum ve kuruluşları

Mahalli İdareler

* Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

* Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri

* Birlikler, Kooperatifler

* Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Sendikalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar)

* Üniversiteler,  Enstitüler

* Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketleri, Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri,

* İşletmeler 

 

PROJE ÖNCELİKLERİ

* Öncelik 1: Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması,

* Öncelik 2: Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları,

* Öncelik 3: Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi.

 

PROGRAM BÜTÇESİ

15.000.000 TL

 

DESTEK TUTARI

* Asgari Tutar: 200.000 TL

* Azami Tutar: 1.500.000 TL

 

DESTEK ORANI

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar İçin: %25 - %100

* Kar Amacı Güden Kuruluşlar İçin: %25 - %75

 

 

Detaylı bilgi almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz…