AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINDAN 3 AYRI HİBE PROGRAMI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, “İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Operasyonel Programı” kapsamında 3 adet hibe programı çağrısı 02.01.2019 tarihinde yayınlandı. Bu hibe programları aşağıda sıralanmıştır.

 

1. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı

2. Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması için Hibe Programı

3. Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Hibe Programı

 

**İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ HİBE PROGRAMI**

Bu hibe programı kapsamında madencilik sektörü ile çok tehlikeli sınıfta yer alan diğer sektörlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi, kapasitenin artırılması, insan kaynakları gelişiminin desteklenmesi, çalışan ve işveren farkındalığının artırılması, sendikalaşmanın öneminin vurgulanması ve işyerlerinde yasal zorunluklarının yerine getirilmesinin sağlanması hedeflemektedir.

 

Bu teklif çağrısının önceliği NACE Kodlama Sistemine göre belirlenen sektörlerin iş sağlığı ve güvenliği durumunu iyileştirmektir. Bu sektörler;

 •  
 • 1. Madencilik sektörü
 • 2. Çok tehlikeli sektörler (madencilik sektörü hariç)
 •  

ÇAĞRI TAKVİMİ

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

02.01.2019

04.03.2019

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

 • STK'lar,
 • Üniversiteler,
 • Sendikalar,
 • Meslek kuruluşları,
 • Mesleki ve teknik yüksekokullar başvuru yapabilecek.
 •  

PROJE HEDEF GRUPLARI

* İşverenler (bu Teklif Çağrısı kapsamındaki sektörlerde bulunan)

* Çalışanlar (bu Teklif Çağrısı kapsamındaki sektörlerde çalışanlar)

* Sivil Toplum Kuruluşları (STK'lar)

* Üniversiteler

* Aileler (bu Teklif Çağrısı kapsamındaki sektörlerde bulunan çalışanlar)

* Maden, mekanik, metal, metalurji, elektrik ve elektrik, kimya, inşaat, tarım, denizcilikle ilgili teknolojiler alanındaki Mesleki ve Teknik Liseler.

 •  

ÇAĞRI ÖZEL KRİTERLERİ

Başvurular, aşağıdaki en az üç göstergenin yerine getirilmesine katkıda bulunmalıdır.

 

* En hassas sektörlerdeki çalışanlar için hedef gruplara yönelik hizmet ve eğitimlerin sayısı,

* İşverenler için hedef gruplar için hizmet ve eğitim sayısı,

* Sendika üyelerine yönelik hedef gruplar için hizmet ve eğitim sayısı,

* Kurumsal kapasite geliştirme için ilgili aktörlerden gelen eğitimlere katılanların sayısını,

* Kurumsal kapasite geliştirme için uygun çalışmaları teşvik etmek için desteklenen sosyal ortaklar / STK'lar / yerel aktörler / KOBİ'lerin sayısı,

* Kampanyalar / etkinlikler yoluyla erişilen insanlar için farkındalık arttırma sayısı

 •  

ÇAĞRI PROGRAMI BÜTÇESİ

 •  
 • Maden Sektörü: 3.000.000 Avro
 • NACE Kodlama Sistemine göre belirlenen Çok Tehlikeli Sektörler (madencilik sektörü hariç): 3.000.000 Avro
 •  

PROJE BÜTÇESİ 

MİNİMUM TUTAR

MAKSİMUM TUTAR

75.000 Avro

200.000 Avro

 

DESTEK ORANI

MİNİMUM DESTEK ORANI

MAKSİMUM DESTEK ORANI

% 80

% 90

 

**BÜTÜNLEŞTİRİCİ EĞİTİM İÇİN ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİNİN KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇİN HİBE PROGRAMI**

Bu hibe programı ile Özel eğitim (görme engelli, işitme engelli vb.) alanında çalışan personelin kapasitelerinin geliştirilmesi, eğitim materyallerinin hazırlanması, öğretmenlerin, ailelerin ve okul yönetimlerinin farkındalığının artırılması ve bu alandaki ağların ve ortaklıkların geliştirilmesi hedeflenmekte.

 

ÇAĞRI TAKVİMİ

BAŞLANGIÇ TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

02.01.2019

15.04.2019

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

1. Eğitim ve Öğretim Kuruluşları,

2. Okullar,

3. Bilim ve Sanat Merkezleri,

4. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri ve bu alanda çalışan STK'lar başvuru yapabilecek.

 •  

HEDEF GRUPLAR

1. Özel eğitim öğretmenleri, rehber öğretmenler, sınıf öğretmenleri, genel öğretmenler, Bilim ve Sanat Merkezi personeli (BILSEM'ler), Rehberlik ve Araştırma Merkezi personeli (RAM) gibi MEB personeli,

2. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin aileleri ve akranlarının aileleri,

3. Genel okullar ve RAM'ler gibi okulların yöneticileri,

4. Eğitim ve öğretim, engelliler vb. İlgili alanlarda çalışan STK'lar,

5. Eğitim ve öğretim kurumları,

6. Sosyal ortaklar

 •  

ÖZEL KRİTERLER

Başvurular, aşağıdaki göstergelerin en az üçünün yerine getirilmesine katkıda bulunmalıdır.

 

1. Eğitilen MEB personeli sayısı,

2. Ekipman tarafından desteklenen eğitim ve öğretim kurumlarının sayısı,

3. Eğitim ve öğretim kalitesi konusunda desteklenen sosyal ortaklar / STK'lar / yerel aktörler / KOBİ'ler,

4. Kampanyalar / etkinlikler yoluyla erişilen kişi sayısı,

5. Araştırma sayısı / saha çalışmaları / raporlar / etki değerlendirmesi, izleme ve değerlendirme çalışmaları,

6. İlgili aktörlerin katılımıyla ortak bilgi sistemleri ve veri tabanları, atölye çalışmaları, konferanslar, seminerler, eşleştirme / IO anlaşmaları vb.

 

ÇAĞRI PROGRAMI BÜTÇESİ

7.000.000 Avro

 

PROJE BÜTÇESİ 

MİNİMUM TUTAR

MAKSİMUM TUTAR

75.000 Avro

150.000 Avro

 

DESTEK ORANI

MİNİMUM DESTEK ORANI

MAKSİMUM DESTEK ORANI

% 80

% 90

 

**TÜRKİYE YETERLİLİKLER SİSTEMİNİN VE ÇERÇEVESİNİN UYGULANMASI HİBE PROGRAMI**

Bu programı ile nitelikli ve sertifikalı işgücünü geliştirmek, eğitim ve istihdam arasındaki bağı güçlendirmek, yaygın ve sargın eğitimin geçerliliğini teşvik etmek ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumunu kolaylaştırmak amaçlanmakta.

 

Program kapsamında, ulusal meslek standartlarının ve ulusal niteliklerin geliştirilmesi ve/veya gözden geçirilmesi ve 26 sektörde “Mesleki Bilgi ve Beceri Sertifika Merkezleri’nin kurulması hedeflerine yönelik projeleri desteklenecek.

 

ÇAĞRI TAKVİMİ

BAŞLANGIÇ TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

02.01.2019

27.05.2019

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

1. Standart belirleyen kurumlar,

2. Meslek örgütleri,

3. İşçi/işveren kuruluşları,

4. Sürekli eğitim merkezleri başvuru yapabilecek.

 •  

HEDEF GRUPLAR

1. Kurumlar,

2. Nitelik geliştiriciler,

3. İşveren ve çalışanlar dernekleri,

4. Eğitim merkezlerine devam eden meslek kuruluşları

 

ÖZEL KRİTERLER

Başvurular, Aşağıdaki İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programının en az iki göstergenin yerine getirilmesine katkıda bulunmalı.

 

1. Yaşam boyu öğrenme, mesleki yeterlilik ve uyarlanabilirlik kapsamındaki eğitimlere katılımcılar.

2. Sosyal ortaklar / Sivil Toplum Kuruluşları (STK'lar) / yerel aktörler / Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ'ler) / Mesleki test ve belgelendirme kuruluşları desteklenir.

3. Uyarlanmış Mesleğin Sayısı Önceki Eğitim Sisteminin Tanınması.

4. Farkındalık yaratma kampanyaları / etkinlikleri yoluyla erişilen kişiler.

 •  

ÇAĞRI PROGRAMI BÜTÇESİ

5.000.000 Avro

 

PROJE BÜTÇESİ 

MİNİMUM TUTAR

MAKSİMUM TUTAR

150.000 Avro

250.000 Avro

 

DESTEK ORANI

MİNİMUM DESTEK ORANI

MAKSİMUM DESTEK ORANI

% 80

% 90

 

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

 

ASM GRUP DANIŞMANLIK

Eğt. Müh. Mim. Yaz. Enj. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Öveçler 4. Cadde 1325. Sokak No: 4/6 Aşağı Öveçler / ÇANKAYA / ANKARA

Tel: +90 312 232 40 63 (Pbx)

       +90 506 288 68 45

       +90 505 822 68 31

       +90 552 274 08 17

Fax: +90 312 232 40 64