AB BAKANLIĞI YEREL SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI BAŞVURU ÇAĞRI İLANI !!

 

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Merkezi Finans Ve İhale Birimi, YEREL SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI HİBE PROGRAMI Çağrısını yayınladı …!!!

 

SON BAŞVURU TARİHİ

18.08.2017

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Başvuru Sahibi aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir.

 

1. Tüzel kişiliğe sahip olması,

  1. 2. Kar amacı gütmemesi,
  2. 3. Bir Avrupa Birliği üye ülkesi veya Türkiye veya IPA Tüzüğü kapsamındaki bir ülke olması,
  3. 4. Eş-başvuran(lar)la birlikte projenin hazırlanması ve yönetiminden doğrudan sorumlu olması, aracı olarak faaliyet göstermemesi,
  4. 5. Yerel Sivil Toplum Kuruluşu (STK) (Türkiye’de Dernek ve Vakıflar),
  5. 6. AB üye ülkelerinde veya Türkiye hariç diğer uygun ülkelerdeki yerel STK’lar  (dernek ve vakıflar ile kar amacı gütmeyen şirketler/yardım kurumları olması,
  6. 7. Teklif Çağrısı tarihi olan 21.06.2017 kurulmuş olması.
  7.  

NOT: Kurumların şubeleri veya temsilcilikleri veya irtibat büroları (tüzel kişiliği olmayanlar), sosyal yardımlaşma dernek ve vakıfları, odalar, işçi ve işveren sendikaları, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, tasarruf sandıkları, kooperatifler,diğer meslek örgütleri ile bunların federasyonları ve konfederasyonları, araştırma enstitüleri, okullar, kamu kurumları ile dernek ve vakıf olarak kurulmamış  kar amacı gütmeyen şirketler bu teklif çağrısına katılamazlar, ancak, projelerde iştirakçi olarak yer alabilirler.

 

EŞ BAŞVURU SAHİBİ OLABİLECEKLER

Eş-başvuran(lar),Başvuru Sahibi ile aynı uygunluk kriterlerini taşımak zorundadır.

 

DESTEK ORANLARI VE BÜTÇE

 

ASGARİ HİBE TUTARI

AZAMİ HİBE TUTARI

40.000 AVRO

60.000 AVRO

MİNİMUM DESTEK ORANI

MAKSİMUM DESTEK ORANI

Projenin uygun maliyetler toplamının %50’si

Projenin uygun maliyetler toplamının %90’ı

 

DESTEK PROGRAMININ KAPSAMI VE AMACI

Programın Genel amacı, yerel STK’ların politika belirleme ve karar verme süreçlerine daha aktif ve demokratik katılımlarını sağlamak için kapasitelerini güçlendirmek,

Programın Özel amacı ise, yerel STK’ların İdari, Savunuculuk ve İletişim becerilerini geliştirerek politika belirleme diyaloglarına   daha etkin katılımlarını sağlamaktır. Ayrıca Projeler aşağıda belirtilen öncelik alanlarından bir veya daha fazlasının kapsamına girmelidir.

 

          - Yerel STK’ların idari becerilerinin geliştirilmesi,

          - Yerel STK’ların savunuculuk becerilerinin geliştirilmesi,

          - Yerel STK’ların iletişim becerilerinin geliştirilmesi,

 

 

 

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz...

 

 

ASM GRUP DANIŞMANLIK

Eğt. Müh. Mim. Yaz. Enj. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Öveçler 4. Cadde 1325. Sokak No: 4/6 Aşağı Öveçler / ÇANKAYA / ANKARA

Tel: +90 312 232 40 63 (Pbx)

        +90 506 288 68 45

        +90 505 822 68 31

        +90 552 274 08 17

Fax: +90 312 232 40 64