AB BAKANLIĞI ORTAKLIKLAR VE AĞLAR BAŞVURU ÇAĞRI İLANI !!

 

 

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Merkezi Finans Ve İhale Birimi, Kamu Ve Stk’lar Arasındaki İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin ORTAKLIKLAR VE AĞLAR HİBE PROGRAMI Çağrısını yayınlandı ..!!!

 

SON BAŞVURU TARİHİ

6 EKİM 2017

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

 

1. Avrupa Birliği Üyesi Ülke, Türkiye veya uygun bir ülkede kurulmuş Tüzel Kişiler,

2. Türkiye'den STK'lar (Dernekler, Vakıflar, Dernekler veya Vakıf Federasyonları ve Konfederasyonları),

3. Türkiye dışındaki diğer uygun ülkelerden (Dernekler, Vakıflar, Dernekler ya da Vakıf Federasyonları Ve Konfederasyonları, Dernekler ya da Vakıflar ya da     Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar / Hayır Kuruluşları Olarak Kurulmuş Federasyonlar ya da Konfederasyonlar).

 

NOT: Kuruluşların (tüzel kişiliği bulunmayan) şubeleri veya temsilcilik büroları / büroları, uluslararası kuruluşlar, sosyal dayanışma vakıfları, odalar, işçi ve işveren sendikaları, ticaret ve sanayi odaları, emtia borsaları, sendikalar, kooperatifler, diğer meslek sahipleri Kurumlar, federasyonlar ve konfederasyonlar, üniversitelere bağlı olmayan araştırma enstitüleri, okullar, kamu kurumları ve dernek veya vakıf veya federasyon veya konfederasyon olarak kurulmayan kar amacı gütmeyen şirketler başvuru yapamazlar. Sadece projelerde iştirakçi olabilirler.

 

EŞ BAŞVURU SAHİBİ OLABİLECEKLER

 

1. Üniversiteler

2. Belediyeler

 

NOT: Başvuru sahibinin uygun başvurucu olması için, Türkiye'den en az 1 (bir) STK'lı eş-başvuran olmalıdır.

 

DESTEK ORANLARI VE BÜTÇE

 

ASGARİ HİBE TUTARI

AZAMİ HİBE TUTARI

250.000 Avro

500.000 Avro

MİNİMUM DESTEK ORANI

MAKSİMUM DESTEK ORANI

Projenin toplam uygun maliyetinin% 50'si

Projenin toplam uygun maliyetinin% 90'ı

 

DESTEK PROGRAMININ KAPSAMI VE AMACI

Programın genel amacı, politika ve karar alma süreçlerine daha aktif demokratik katılım yoluyla sivil toplumun gelişimini desteklemektir.

 Programın özel amacı ise vatandaşlar / STK'lar arasındaki kapasiteleri güçlendirmek ve kamu sektörü ile STK'lar arasındaki işbirliğini güçlendirmektir. Ayrıca Projeler aşağıda belirtilen öncelik alanlarından en az ikisinin kapsamına girmelidir.

 

  •           - Organize aktif vatandaşlar ve STK'lar için hukuki ve mali ortamın sağlanması,
  •           - Sivil Toplum Kuruluşları ve kamu sektörü arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi,
  •           - Sivil Topluluğun yönetişim ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi.

 

 

 

 

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz...

 

 

ASM GRUP DANIŞMANLIK

Eğt. Müh. Mim. Yaz. Enj. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Öveçler 4. Cadde 1325. Sokak No: 4/6 Aşağı Öveçler / ÇANKAYA / ANKARA

Tel: +90 312 232 40 63 (Pbx)

        +90 506 288 68 45

        +90 505 822 68 31

        +90 552 274 08 17

Fax: +90 312 232 40 64