Zaman Yönetimi

Hedef: Günümüzün iş ve yaşam koşullarında zaman olayına yaklaşım giderek daha da önemli bir konu haline gelmiştir. Tüm yönetici profesyonellerden zamanı en etkin ve verimli bir şekilde değerlendirmesi beklenirken çoğu zaman zamanın yetersizliğinden şikayet edilmektedir. Bu seminer; tüm yönetici ve profesyonellerin zamanı etkin ve verimli kullanmada modern zaman yönetim tekniklerini kullanarak, yönetim becerilerini bu yönde geliştirmelerini bu yönde geliştirmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

 

İçerik:

 • Zaman ve Yaşam
 • Zaman Yönetimi Niçin Gereklidir?
 • Zamanı Diğer Kaynaklardan Ayıran Özellikler
 • Zamanı Etkin Bir Şekilde Kullanmamızı Etkileyen Faktörler Nelerdir? Ve Bunlarla Nasıl Baş edebiliriz?
 • Etkili Hedeflerin Önemi ve Tespiti
 • Zaman Planlamada Değişik Yaklaşımlar
 • Yaşam Planlama Yaklaşımı
 • Zaman Kullanım Matrisi
 • Gelişmiş İnsan Paradigması Zaman Kullanım Modeli
 • Nerede Odaklaşmalıyız?
 • Zaman Hırsızları
 • Yetki Devri (Delegasyon)
 • Erteleme / Oylama
 • Zamanın Kullanımının Geliştirilmesi
 • ABC Analizi
 • Zaman Planlamada Kayıt Teknikleri
 • Zaman Planlamada Etkili Öneriler
 • Testler, Uygulamalar, Filmler

 

 

Süre: 3 Saat