Yönetimde Beşeri İlişkiler

Hedef: Yöneticilerin etkinlik ve verimliliğini artıracak çeşitli yönetim tekniklerini tanıtmak ve yönetim becerilerini geliştirmektir. Seminer bu doğrultuda Zaman Yönetimi ve Yetki Devri (Delegasyon) konularının yanı sıra, Toplantı Yönetimi; Çatışma Yönetimi, Etkin Sunuş, Aktif Dinleme, Stresle Başa Çıkma tekniklerinden birini seminer grubunun ihtiyacına göre seçmeli olarak sunmaktadır.

 

İçerik:

 • Toplantıların Amacına Ulaşmasını Engelleyen Faktörler ve Bunların İşletmede Neden Olduğu Zararlar
 • Etkin Bir Toplantı Nasıl Düzenlenir ve Yürütülür?
 • Tartışılacak Konunun Belirlenmesi ve Hazırlık
 • Toplantıya Katılacak İlgililerin Belirlenmesi
 • Gündemin Belirlenmesi
 • Toplantı Yönetimi
 • Kişilerarası İletişim
 • Motivasyon
 • Toplantı Demokrasisi
 • Sonuçların Rapor Edilmesi
 • Toplantı Uygulamaları  (Kapalı Devre TV ile Aksaklıkların Görülmesi ve Düzeltme Yollarının Tartışılması)
 • Zamanımız Niçin Yetmiyor?
 • Zaman Planlamasını Etkileyen Faktörler
 • Zaman Planlamada Değişik Yaklaşımlar
 • Yaşam Planlama Yaklaşımı
 • Zaman Planlamada Kayıt Tekniği
 • Zaman Planlamada Etkili Öneriler

 

Süre:3 Saat