Verimlilik Kavramı

Hedef: Kurumlarda kaliteyi üretmek ve daha verimli çalışmayı sağlamak için verimlilik kavramı ve verimliliği arttıran tekniklerin katılımcılara aktarılmasıdır.

           

İçerik:

  • Verimlilik Nedir, ne değildir?
  • Verimliliğin İşletme Açısından Önemi
  • Yönetim İlkeleri ve Verimlilik İlişkisi
  • Klasik Yönetim ile Toplam Kalite Yönetimi ilkelerinin karşılaştırılması,
  • Verimlilik Ölçümünde Kullanılan Oranlar,
  • Verimlilik Artırma Teknikleri Uygulama Alanları,
  • Verimlilik Artırma Teknikleri ile ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi İlişkisi.

 

Süre: 3 Saat