Verimlilik Aracı Olarak Motivasyon

Hedef: Bu seminerin amacı, katılımcılara verimlilik aracı olarak motivasyonun kullanım alanları , yöntemleri ve temel kavramları ile başlıca sorunları üzerinde genel bilgiler vermektir

 

İçerik:

 • Motivasyonun Kökleri
 • Motivasyon Araçları
 • İhtiyaçlar ve Öncelikleri
 • Ödül ve Ceza Sistemleri
 • Motivasyon Teorileri
 • Motivasyon Teknikleri
 • Müşteriyi Motive Etmek
 • Takımı Motive Etmek
 • Çalışanları Motive Etmek
 • Arkadaşları Motive Etmek
 • Kendini Motive Etmek
 • Verimlilikte Motivasyon
 • Yönetim ve Liderlikte Motivasyon
 • Değişimi Yönetmek ve Motivasyon

 

Süre: 3 Saat