Toplantı Yönetimi

Hedef: Bu seminerin genel amacı; yöneticilere belli amaçlarla yapacakları toplantılarda katılımlı, etkin ve verimli sonuçlar alabilmeleri için gerekli yeterlikleri kazandırmaktır. Kamu ve özel sektör kurumlarında takım çalışmasının öneminin çok iyi  anlaşıldığı günümüzde çalışma yaşamının önemli bir kısmını oluşturan toplantıların daha etkili yürütülmesini ve amaçlarına ulaşılmasını sağlayacak bilgi ve becerileri paylaşmak bu seminerin temel amacını oluşturmaktadır.

 

İçerik:

 • Gündem Hazırlama ve Etkili Duyuru
 • Toplantıya Katılacakların Seçimi
 • Toplantı Yer, Zaman ve Süresinin Belirlenmesi ve Ortamın Hazırlanması
 • Toplantı Sürecinin Başlatılması
 • Katılımcı Liderlik
 • Olumsuz Görüşlü Bireylerle Çalışma
 • Eleştiri
 • Toplantı Kararlarının Alınması
 • Toplantı Tutanağının Hazırlanması
 • Takım Çalışması ve Toplantı Yönetiminin Önemi
 • Toplantı Sürecinin Gözden Geçirilmesi
 • Mesajın Oluşturulması
 • Toplantılarda Roller
 • Toplantılarda İstenmedik Gelişmelerle Başa Çıkma
 • Bilgi Veren Toplantıların Düzenlenmesi
 • Etkileşimli Toplantıların Düzenlenmesi
 • Sorun Çözme Toplantılarının Düzenlenmesi
 • Karar Alma Toplantılarının Düzenlenmesi

Süre: 3 Saat