Toplam Kalite Yönetimi

Hedef: Bu seminerin amacı, çalışanların güler yüzle hizmet veren, kişi haklarına ve gizliliğe saygılı, hizmetten faydalananların beklenti ve önerilerini dikkate alan, sürekli gelişmeyi esas edinen, çağdaş yönetim anlayışına sahip birer hizmet birimi olmalarını sağlamak için Toplam Kalite Yönetimi yaklaşımının uygulanmasına yönelik olarak yapılacak işlemlerde uygulayıcılara yardımcı olmaktır.

 

İçerik:

 • TKY felsefesi
 • TKY öğeleri
 • Bütünsel kalite
 • - Nedir?
 • - Temel ilkeleri
 • - Önemini artıran özellikler
 • - Kuruma kazandırdıkları
 • - Kavramlar
 • Müşteri önceliği
 • Kurumsal sorunların ele alınması
 • Sorunlar, insanlar ve bahaneler
 • Kurumsal sistemler
 • İlişkiler
 • İyileştirme
 • Koruma ve iyileştirme ilişkisi
 • Yenilik ve iyileştirme ilişkisi
 • Değişim
 • Değişimin güçlükleri
 • Değişim nasıl gerçekleşir?
 • Sürekli gelişmede sorumluluklar
 • Sürekli gelişmede yöntem ve teknikler
 • - Süreç yönetimi
 • - Öneri sistemleri
 • - Takım çalışmaları
 • - Sorun çözme grupları
 • - İyileştirme proje ekipleri
 • Sürekli olarak gelişmeyi hedefleme ve bunu gerçekleştirecek ortamı yaratma
 • Kalite analizlerinde istatiksel teknikler kullanılması.
 • İşletme faaliyetlerinin fiyatdışı boyutta değerlendirilmesi.
 • Üretim ve hizmetlerde eksiklikler aranması ve iyileştirme çalışmaları.
 • Çalışanlara iş başı eğitimler.
 • Liderlik anlayışı.
 • Korku yerine güven esası ve yaratıcılık teşviki.
 • Reorganizasyon.
 • Verimlilik artışı yöntemleri.
 • Rakamsal hedefler/ Rakamsal olmayan hedefler yaklaşımı
 • Çalışanlara övgü yöntemleri.
 • Çalışanlarının kendisini geliştirmesi
 • Yönetimin TKY sorumluluğu.
 • TKY’de müşterilerin yeri.
 •  

Süre:5 Saat