Stres İle Başa Çıkma Yolları

*Hedef: Bu eğitim yoluyla stresle ilgili sıkıntıların ve olumsuz etkilerin anlaşılması, onların saglıklı basa çıkma yolları ile olumsuz etkilerini en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç dogrultusunda egitimin hedefi aşağıda sıralanmaktadır.

1. Stresi tanımaya ve anlamaya yönelik kuramsal bilgileri edinme

2. Stresin olumlu ve olumsuz yönlerini tanıma

3. Stresle basa çıkma çabaları içinde bulunan saglıklı ve saglık olmayan yönleri ayırt etme
4. Kendilerine uygun saglıklı başa çıkma yollarını keşfetme

5. Stresle basa çıkma yollarını uygulamalarla geliştirme

6. Stresin olumsuz etkilerini en aza indirme

 

İçerik:

 • Stres (Nedir, tanımı, yol açan koşullar)
 • Stres tepkisi
 • Strese verilen anlık tepkiler (Anlık yararlı, kronik zararlı)
 • Strese faktörleri
 • Yasam olayları
 • Stresle Bas Etme Yöntemleri
 • Etkisiz yöntemler (Bedene yönelik olanlar, duygulara yönelik olanlar, davranışlara yönelik olanlar)
 • Etkili yöntemler (Bedene yönelik olanlar, duygulara yönelik olanlar, davranışlara yönelik olanlar)
 • Düşünce Hataları (Ya hep ya hiç seklinde düşünme, aşırı genelleme, olumsuzlukları büyütme, olumluyu geçersiz kılma, "Me'li, Ma'lı" şeklinde düşünme, etiketleme, kişiselleştirme vb.)
 • Olumsuz Düşüncelerin Sorgulanması
 • Sistematik Gevşeme
 • Bilişsel Yeniden Yapılandırma

 

Süre: 3 Saat