Sorun Çözme Teknikleri

Hedef: Kurum içindeki tüm çalışanların ekip halinde katılımıyla, mevcut ürün ve proseslerdeki kalite ve verimlilik problemlerini sürekli iyileştirme olarak çözümlemek ve şirketin rekabetçi durumunu devam ettirmek. Katılımcıların, problemlere sistematik yaklaşma ve ekip çalışmasına yatkınlığını geliştirmek.

 

İçerik:

 • Problem çözme sistematiği,
 • Problem çözme
 • Tanıtım ve hedefler
 • Dikkate alınması gereken noktalar
 • Düşünme mantığı
 • Düşünce mantığından sapmalar
 • Problemin tanımlanması
 • Problemin analizi
 • Çözümün planlanması
 • Çözümün uygulaması
 • Uygulamanın değerlendirilmesi
 • Problemin çözme aktivitelerinin izlenmesi ve ölçülmesi.

 

Süre: 3 Saat