Neden Değişim? Neden yaratıcılık

Hedef: Program, kurumlarda değişimi yaratıcılığı başlatmak ve bu süreci yönetmek konusunda gerekli metodolojiyi aktarmayı amaçlamaktadır.

 

İçerik:

 • Değişimin Evrensel Gerçeği
 • Değişimin İnsan Boyutu
 • Değişim Ortamı Kurumsal Yönbirliği Modeli
 • Değişimi Planlama Rehberi
 • Kuruluşunuzu Doğru Anlamak
 • Değişim Modellerinin İncelenmesi Katılımcı ve Bildirilen Modeller
 • Katılımcı Değişim Aşamaları ve Süreci
 • Bildirilen Değişim Aşamaları ve Süreci
 • Küçük Çaplı ve Geniş Çaplı Değişim
 • Sürekli Değişim
 • Değişim Engelleriyle Başetme Bloklar, Engeller, Hayaller
 • Liderlik ve Kurumsal Değişim Fonksiyonel Liderlik Modeli
 • Kurumsal Değişim Kontrol Listesi
 • Değişim Hareketinin Değerlendirilmesi
 • Değerlendirme Kriterleri ve Ölçümleme
 • Veri Toplama Teknikleri
 • Bir Yaşam Şekli Olarak Değişim
 • Düşünme ve yaratıcılıkla ilgili bazı psikolojik kavramlar
 • Biliş ve temel bilişsel süreçler
 • Bilimsel düşünme yöntemleri
 • Analitik/Eleştirel düşünme / Bütünü görebilme
 • İş gruplarında düşünme ve karar verme
            - Yönetici grup süreci
            - Yaratıcı veya sorun çözücü grup süreci
            - Yanıltıcı bir süreç olarak grupdüşün (groupthink)
 • Yaratıcılık ve yaratıcı düşünme
            - Bireysel yaratıcılık
            - Bir iş süreci olarak yaratıcılık

 

*Süre: 3 Saat