Müzakere Ve Müzakere Teknikleri

*Hedef: Gerek özel yaşamımız gerekse iş yaşamımızda, dikkatle düşünecek olursak, devamlı birileriyle müzakere ettiğimiz bir şeylerin bulunduğunun farkına varabiliriz. Bu eğitimle amaçlanan, kişilerin kendilerini içinde buldukları çeşitli müzakerelere, özellikle de iş yaşamındaki müzakerelere, daha yakından ve detaylı bakarak bu konudaki becerilerini ve tarzlarını geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Kişilerin, müzakerelere daha bilinçli ve dikkatli bir şekilde hazırlanmaları bu eğitimden beklenen bir sonuçtur. Sınıf ortamında gerek kendini değerlendirme, gerekse oyunlar ve örnek olay çalışmaları aracılığıyla eğitimin etkileşimli olması planlanmıştır.

 

İçerik:

 • Uygulama: Bir pazarlık oyunu
 • Uygulama: Müzakere konularınız ve karşınızdakiler
 • Müzakerelerdeki yaygın hatalar
 • Bir müzakerenin taşıdığı özellikler
 • Müzakereye Hazırlık
            a. Özdeğerlendirme (Müzakere beceriniz)
            b. Karşı tarafı değerlendirme
            c. Durumu değerlendirme
 • Etkili bir müzakerede dikkat edilecek faktörler
            a. Sınırlarını belirleme
            b. Amaç belirleme
            c. Soru sorma
            d. Bitmiş müzakereyi değerlendirme teknikleri
 • Zihinsel modeller - Müzakereyi nasıl görüyorsunuz?
 • Müzakere stratejileri
            a. Pasta paylaşımı stratejisi
            b. Pastayı büyütme stratejisi
 • Uygulama: Kişisel müzakere tarzınız
 • Tarzınızı geliştirme
 • Ikna etme taktikleri
 • Zor müzakereleri yönetme
 •  

Süre: 3 Saat