Muhasebe ve Finans

Hedef: Muhasebe ve finans konularında personelin bilinçlendirilmesi

 

İçerik:

 • Finansal Bilgi Sistemi
 • Finans Yönetimi
 • Finansal Karar Alma
 • Finansal Tabloları Okuma
 • Maliyet ve Kar Analizi
 • Maliyet, Hacim ve Kar Analizi
 • Finansal Analiz
 •  Finansal Planlama
 • Nakit Yönetimi
 • Alacak Yönetimi
 • Stok Yönetimi
 • Yatırım Yönetimi
 • Sermaye Yönetimi

 

Süre: 3 Saat