Malzeme Değerlendirme ve Stok Yönetimi

Hedef: Malzemelerin kuruma girişinden, kurumdan çıkışına kadarki bütün aşamalarda kontrol ve denetim mekanizmasının oluşturulması,

 

İçerik:

 • Stokla İlgili Kavramların İncelenmesi
 • Stok yönetiminin önemi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi-Lojistik Yönetimi-Malzeme Yönetimi (MRP)
 • Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)
 • Stok Yönetiminin Amacı ve Fonksiyonu ve stok yönetim modellerinin belirlenmesi
 • Stok Maliyet hesaplamaları
 • Yerleşim planlaması
 • Stok Kontrol sistemleri
 • Siparişe bağlı stok kontrol
 • Malzeme ihtiyaç planlaması
 • Giriş-çıkış lojistiği
 • Stok Yönetimi performans değerlendirme kriterleri
 • Raporlama
 • Eğitimin Değerlendirilmesi

                           

Süre: 3 Saat