Kalite ve İnsan İlişkileri

Hedef : İnsan hayatında kalite kavramının oluşmasını sağlayarak hayatının her aşamasında kalite bilincinin yerleşmesini sağlamak.

İçerik : 

 • İnsanın Mahiyeti
 • İhtiyaçlarımız
 • Konuşma ve Kişilik
 • İnsan ve İletişim
 • Kişilik ve İletişim Etkileşimi
 • Konuşma Öğeleri
 • Görsel Davranışlar
 • Zihinsel Etkinlik
 • İyi Bir Konuşmacının Nitelikleri
 • Sunum Kuralları
 • Beden Dili
 • Dinleyicilerle İlişkiler
 • Eğitimin Değerlendirilmesi

 

Süre : 3 Saat