ISO 9001:2000 Versiyonu Tanıtımı

Hedef: Etkin, kontrol edilebilen ve kurumsallaşmış bir yönetim sistemine sahip olmak isteyen tüm kuruluşların uygulayabileceği bir Standard olan ISO 9001:2000 standardı hakkında katılımcıların bilgilendirilmesi.

                              

İçerik:

  • Standartlar hakkında genel bilgi verilmesi
  • ISO nedir?
  • ISO 9001 Standardına genel bakış
  • Standardın maddelerinin incelenmesi
  • 4.0 Kalite Yönetim Sistemi
  • 5.0 Yönetimin Sorumluluğu
  • 6.0 Kaynak Yönetimi
  • 7.0 Ürün/Hizmet Gerçekleştirme
  • 8.0 Ölçme, Analiz ve İyileştirme
  • Eğitimin değerlendirilmesi

Süre:   5 Saat