İnsanlara İş Yaptırma Sanatı (Liderlik)

Hedef: Kişilerin yönetici veya yönetici adayı olarak liderlik becerilerini arttırmak, pratik hayattan alınmış örnekler ve liderlik teorilerinin gelişimi ışığında belli başlı liderlik niteliklerinin analizini yapmak. Katılımcıların mevcut liderlik profillerini belirleyerek bir gelişim planı hazırlatmak ve gelişime yönlendirmektir.

 

İçerik:

 • Yöneticilik ve Liderlik
 • Liderlik Konusunda Değişik Yaklaşımlar ve Liderlik Tipleri
 • Motivasyon Kuramları
 • Katılımcıların Liderlik ve Motivasyon Yaklaşımları
 • Liderliğin Genel Kabul Görmüş İki Yönü
 • Liderliği Geliştirici ve Zayıflatıcı Tutum ve Davranışlar
 • Liderlik Testleri
 • Liderlikte Etkili Olma ve Koşullara Uyabilme Yeteneğinin Geliştirilmesi ve Yönetim Sürecindeki Etkileri
 • Durumsal Liderlik Testi I
 • Durumsal Liderlik Yaklaşımlarının Analizi
 • Durumsal Liderlik Testi II
 • Empati
 • Empati ve Durumsal Liderlik
 • Delegasyon ve Liderlik
 • Klasik Yönetici (Instructor), TakımYöneticisi (Choach) veya Yol Gösterici (Mentor) Olarak Lider ve Gönüllü Katılım
 • Gelişim Planı Hazırlama

 

Süre: 3 Saat