İnsan Kaynakları Yönetiminde Kalite ve Verimlilik

Hedef: Bu seminerin amacı, katılımcılara insan kaynakları yönetimi sürecinde kalite ve verimlilik kavramları ve başlıca sorunları üzerinde genel bilgiler vermektir.

 

İçerik:

 • İnsan Kaynakları Planlamasında kalite ve verimlilik
 • İnsan Kaynakları Hareketliliği
 • İş Analizleri ve Görev Tanımlarında kalite ve verimlilik
 • İş Tasarımında kalite ve verimlilik
 • İş Etüdünde kalite ve verimlilik
 • Performans Değerlemede kalite ve verimlilik
 • İş Değerleme ve Ücretlemede kalite ve verimlilik
 • Örgütsel Sosyalizasyon ve Kariyer Planlama
 • Hizmet İçi Eğitimde kalite ve verimlilik
 • Etkili İletişim Becerileri ve Çatışma Yönetimi
 • Lider Yöneticilik ve Motivasyon
 • Etkili Grup Çalışmaları ve Beşeri İlişkiler
 • Çok Uluslu İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetiminde kalite ve verimlilik

 

Süre: 3 Saat